دکتر لیلا خلیلی

دکتر لیلا خلیلی دانشیار گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر لیلا خلیلی

Dr. Leila Khalili

دانشیار گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing Social Engineering Research through Co-authorship Networks Using Scopus Database during ۱۹۲۶-۲۰۲۰ (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 3، شماره: 1
2 ادراک کاربران از کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی با استفاده از مدل تحلیل شکاف(لایب کوال) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 26
3 Bibliometric Analysis of Ethics and Technology Research Based on Google Scholar from ۱۹۸۳ to ۲۰۲۰ (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 3، شماره: 3
4 بررسی نقش پیش بینی کننده سواد اطلاعاتی در ارتقاء خلاقیت و وابستگی حرفه ای کتابداران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانش پژوهی دوره: 1، شماره: 2
5 چالش ها و راهکارهای جذب بزرگ سالان نوسواد به کتابخانه های عمومی: مطالعه موردی شهرستان آذرشهر (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 5، شماره: 20
6 مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی ایران در شبکه علمی ResearchGate (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 4
7 مصورسازی شبکه هم تالیفی در تحقیقات برنامه درسی پنهان بر اساس وب علوم از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹: تحلیل علم سنجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 24
8 موانع انتشار درنشریات دسترسی آزاد از دیدگاه محققان پزشکی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 4
9 وابستگی دانشجویان به شبکه های اجتماعی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بروندادهای پژوهشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز: تحلیل علم سنجیبر اساس داده های اسکوپوس از ۲۰۰۷ - ۲۰۲۳ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
2 التمتریکس: رویکردی نو در ارزیابی عملکردهای پژوهشی (دریافت مقاله) سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم
3 تحلیل علم سنجی تحقیقات پسماند الکترونیکی بر اساس داده های وب علوم از ۲۰۰۰-۲۰۲۲ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
4 دیپلماسی علمی ایران در حوزه مدیریت دانش: تحلیل علم سنجی بر اساس داده های وبعلوم ۲۰۰۴ - ۲۰۲۲ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
5 شبکه هم تالیفی پژوهشگران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر اساس گوگل اسکالر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
6 شبکه هم تالیفی در تحقیقات حکمرانی داده بر اساس وب علوم بین سالهای ۲۰۰۱ - ۲۰۲۰ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
7 شبکه همکاری علمی در مقالات پراستناد دسترسی آزاد در پایگاه استنادی وب آو ساینس: مطالعه موردی حوزه محاسبات توزیعی و داده های بزرگ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
8 کارکردهای آموزشی بازی های رایانه ای برای کودکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیابی تعاملی اطلاعات
9 مشارکت دانشگاه های جامع ایران در شبکه اجتماعی Researchgate (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
10 معلولان: شهروندان بدون حقوق در کتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش حقوق شهروندی
11 میزان حضور پژوهشگران با چندین مقاله داغ در شبکه علمی ریسرچ گیت و گوگل اسکالر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
12 نقش کتابخانه در ترویج و عملیاتی نمودن ماموریت سبز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،گردشگری و توسعه پایدار
13 نهادها و رسانه های موثر ترویج علم در جامعه: مطالعه مروری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
14 ویکی های آموزشی: چالش ها و راه کارها (دریافت مقاله) سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم