دکتر حسین آشوری

دکتر حسین آشوری استاد دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسین آشوری

Dr. Hossein Ashori

استاد دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تأثیر دما بر مورفولوژی سطح شکست و انعطاف‌پذیری در شیشه‌فلز حجمی آلیاژ La55Al25Ni5Cu10Co5 (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 38، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتصال دهی آلیاژ آلومینیوم برنز بروش نیمه جامد اغتشاشی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
2 اثر پارامترهای فراوری بر میزان جدایش فازی حین اکستروژن معکوس الیاژ ZA27 درحالت نیمه جامد (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
3 اثر ریزساختار اولیه بر جدایش و کرنش پذیری حین اکستروژن معکوس الیاژA356 در حالت نیمه جامد (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
4 اثر فشار بر فرایند های ذوب ، انجماد و ذوب مجدد آلومینیوم : بررسی به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی د رمقیاس اتمی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
5 اثرعملیات ذوب جزئی براستحکام ضربه آلیاژ ZA27 (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
6 اکستروژن معکوس مخلوط مذاب – جامد ZA-27 (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران
7 ZA- اکستروژن معکوس مخلوط مذاب – جامد ٢٧ (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران
8 بررسی اثر اکسیداسیون ذرات تقویت کننده بر ترشوندگی و استحکام در ساخت کامپوزیت Al-B4C به روش ریخته گری گردابی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
9 بررسی اثر فاز Mg2Si بر خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
10 بررسی ساختار آلیاژ آلومینیمA390تیکسوفرم شده از پودر سریع سرد شده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
11 بررسی مرفولوژی و مکانیزم رشد فاز Mg2Si در آلیاژ منیزیم AZ91+1.8Si (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
12 بررسی میکروساختاروخواص مکانیکی کامپوزیتCu/Zn تقویت شده با نانوذرات TiO2تولیدشده به روش اتصال نوردتجمعی ARB (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
13 تاثیر اکستروژن پیچشی روی خواص مکانیکی و ریز ساختار کامپوزیت با آلیاژ زمینه Al-4Cu و ذرات تقویت کنندهTiO2 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
14 تولید آهن اسفنجی کوره تونلی جهت ذوب در کوره القایی به منظور رسیدن به آنالیز شیمیایی چدن داکتیل مقایسه با انواع شارژ بررسی پارامترهای موجود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
15 تولید ساختار گلبولی آلیاژ آلومینیمA 356بهکمک همزن الکترومغناطیسی وشبیهسازی میدان الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
16 ساخت افزایشی فولاد ساده ی کم کربن به روش سیم- قوس الکتریکی: گرادیان ریزساختاری و خواص مکانیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
17 ساخت کامپوزیت زمینه آلومینیوم باتقویت کننده های پودری TiO2 ,Ti باروش CAR (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
18 شبیه سازی تشکیل و توزیع حفره های ریز انقباضی در آلیاژهای خمیری (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
19 شبیه سازی جریان سیال در فرآیند ریخته گری تحت فشار آلیاژ آلومینیم A356 در حالت نیمه جامد (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
20 شبیه سازی درشت شدن ریز ساختار آلیاژ لحیم کاری Pb-Sn به روش مدل میدان فازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
21 شبیه سازی دینامیک مولکولی فرایندهای ذوب، انجماد و ذوب مجدد آلومینیوم : بررسی در مقیاس اتمی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران