دکتر مهدی دیواندری

دکتر مهدی دیواندری دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مهدی دیواندری

Dr. Mehdi Divandari

دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دمای بارریزی بر گرافیت زایی مقاطع تولید شده به روش منیزیم در راهگاه توپر (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 1، شماره: 1
2 اثر دمای پیش گرم پوسته جامد و شرایط سرمایش بعد از انجماد در اتصال کامپوزیت دوفلزی منیزیم-آلومینیم تولید شده به روش ریخته گری گریز از مرکز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 1
3 اثر زمان و دمای غوطه وری بر مشخصات فصل مشترک آلومینیم خالص و فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 2، شماره: 1
4 اثر سرعت دوران و محتوای حرارتی در تولید کامپوزیت دوفلزی آلومینیم- برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 4، شماره: 2
5 اثر سرعت ورود مذاب به قالب بر عیب حباب زدگی در دوآلیاژریختگیAl-۵Mg و ۴۱۳ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 18، شماره: 57
6 اثر نسبت حجمی مذاب- جامد و سرعت دوران بر فصل مشترک جفت فلزی منیزیم- آلومینیم در ریخته گری گریز از مرکز (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 35، شماره: 2
7 بررسی اثر طراحی سیستم راهگاهی بر رفتار سیالاتی و تغذیه رسانی مذاب در یک استوانه توخالی ازآلیاژ Al-A۳۵۶ به کمک شبیه سازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 1، شماره: 3
8 بررسی رفتار ترشوندگی نانوکامپوزیت فوتوکاتالیست CuxO/blackTiO۲ بر روی فوم مسی توسط تلفیق روشهای آندایزینگ و سل- ژل (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 10، شماره: 4
9 بررسی رفتار سایش خشک کامپوزیت های Al-Mg/ZrO۲ تهیه شده به روش نفوذدهی بدون فشار (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 4، شماره: 12
10 بررسی ریزساختار لایه ی اکسیدی زمان کوتاه در آلیاژهای Al-1Mg و Al-6Mg (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 23، شماره: 1
11 بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم خروج هیدروژن از پودر هیدراید تیتانیم در هوا (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 30، شماره: 1
12 بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم خالص (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 29، شماره: 1
13 بررسی ضخامت فیلم اکسیدی زمان کوتاه تشکیل شده در ریخته گری آلیاژهای Al-۱Mg و Al-۲Mg (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 2
14 بررسی فصل مشترک کامپوزیت آلومینیم-برنج تولید شده به روش گریز از مرکز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 4
15 بررسی فصل مشترک کامپوزیت دوفلزی آلومینیم/چدن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 3
16 بررسی مرفولوژی لایه های اکسیدی زمان کوتاه در مذاب آلومینیم خالص (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 23، شماره: 2
17 بررسی مشخصات فیلم اکسیدی در مذاب آلومینیم-روی به روش اکسید/فلز/اکسید (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 3، شماره: 3
18 بررسی مشخصات نانو فیلم اکسید سطحی مذاب در آلیاژ ZA۲۷ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 18، شماره: 58
19 بررسی واکنشهای فصل مشترک بین پودر هیدرید تیتانیم (TiH۲) و مذاب آلومینیم خالص (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 22، شماره: 1
20 بهینه سازی شاخص حلالیت منیزیم در تولید چدن نشکن به روش افزودن در راهگاه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 3، شماره: 1
21 تاثیر دما و زمان بر سینتیک رشد لایه ی ترکیبات بین فلزی در فرایند آلومپاشی یک فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 23، شماره: 1
22 تاثیر دمای پیشگرم روی ضخامت و ساختار لایه فصل مشترک کامپوزیت دوفلزی آلومینیم- مس در روش گریز از مرکز عمودی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 4، شماره: 4
23 تاثیر مقدار آلومینیم بر ریزساختار و سختی زمینه چدن های با گرافیت کروی تولیدشده به روش منیزیم در راهگاه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 2، شماره: 4
24 تولید چدن خاکستری مغزه گذاری شده با سیم آلومینیوم به روش فوم هدر رفته و بررسی ترکیبات بین فلزی ایجاد شده در اطراف مغزه (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 4، شماره: 2
25 رفتار جامد-مذاب-گاز در فصل مشترک کامپوزیت آلومینیم- منیزیم در روش ریخته گری گریز از مرکز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 2، شماره: 3
26 مشخصه یابی عیوب در کامپوزیت آلومینیم- برنج تولید شده به روش گریز از مرکز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 2
27 مشخصه یابی فصل مشترک کامپوزیت دوفلزی آلومینیم- مس تولید شده به روش ریخته گری گریز از مرکز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of optimal conditions in centrifugally cast of Aluminum-Brassbimetal composite (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC۲۰۱۶
2 آب‌بند کردن سیلندر لوکوموتیو با استفاده از فرآیند لحیم‌کاری سخت (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
3 اتصال لبه روی هم فلزات سبک آلومینیوم و منیزیم با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی fsw و بررسی اثرمتغیرهای جوشکاری برخواص اتصال (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
4 اثر تلاطم سطحی مذاب بر تشکیل فیلم اکسید در ریخته گری الیاژ منیزیم AZ91 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
5 اثر سیم های تقویت کننده فولادی با پوشش روی بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیمی تولید شده به روش ریخته گری توپر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
6 اثر ضخامت پوشش نیکل بر ترشوندگی فولاد CK7 در مقاطه آلایاژ A413 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
7 اثر کسر حجمی فاز تقویت کننده بر فصل مشترک سیم/ زمینه و خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیوم A356 مقاوم شده با سیم های فولادی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
8 ارایه رابطه برای طراحی محفظه واکنش درفرایند نشکن سازی منیزیم درراهگاه باتوجه به شرایط حلالیت آلیاژ کروی کننده درون توده مذاب (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
9 Design of Gating System and Casting Process Simulation of Cast Iron Plate (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 Introduce the CWS method in Ablation Casting by comparison with Traditional Sand Casting in A356 alloy (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
11 بررسی اتصال فلزات غیرهمجنس آلومینیم و منیزیم از طریق فرآیند ریخته گری مرکب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
12 بررسی اثر اتمسفر محیط و سرعت حرارت دهی بر رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم در هوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
13 بررسی اثر استفاده از روش ریخته گری توپر بر اتصال فلزات غیر همجنس آلومینیوم و منیزیم از طریق فرآیند ریخته گری مرکب (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
14 بررسی اثر افزودن آلومینیم بر قابلیت آستمپرینگچدن نشکن (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
15 بررسی اثر اکسید سطحی مغزه منیزیم در اتصال دو فلزیAl/Mgتولید شده به روش ریخته گری مرکب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
16 بررسی اثر برگشتی بر روی خواص و ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل 713LC (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
17 بررسی اثر ذوب مجدد و فرایند تصفیه ذوب قطره ای بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد مقاوم به حرارت G-X ۱۴CrCoMo ۱۳۱۰ ریخته گری شده به روش ریخته گری دقیق (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی توربین گاز
18 بررسی اثر سرعت حرارت‏دهی بر رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم در هوا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
19 بررسی اثر سیم منیزیم مغزه گذاری شده در مدل بر ریزساختار مقاطع چدنی تولید شده به روش ریخته گری توپر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
20 بررسی اثر طراحی سیستم راهگاهی بر حرکت سیال و انجماد یک قطعه چدنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
21 بررسی اثر مغزه منیزیم بر ریزساختار و ریز سختی مقاطع آلومینیوم A356 تولید شده به روش ریخته گری مرکب (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
22 بررسی اثردما و زمان برضخامت پوشش کروم تشکیل شده برروی زیرلایه ی پلیمری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
23 بررسی اثرضخامت لایه مبانی در جوش غیر همجنس منیزیم آلومینیوم در جوشکاری اصطکاکی همزنی نقطه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
24 بررسی افزایش استحکام اتصال غیرمشابه منیزیم به آلومینیوم درفرآیند جوشکاری لبه روی هم اصطکاکی اغتشاشی FSLW باتغییر موقعیت ورق (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
25 بررسی اکسیداسیون پودر هیدراید تیتانیم (TiH2) به روش وزن سنجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
26 بررسی امکان کاربرد روش ریخته گری توپر فومی برای ساخت کامپوزیت (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
27 بررسی تاثیر اندازه تخلخل پیشسازه بر رفتار سایش خشک کامپوزیت Al-2%Mg/ZrO2 تهیه شده به روش نفوذدهی بدون فشار (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
28 بررسی تاثیر ذوب و ریخته گری مجدد بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ G-X 14CrCoMo 1310 ریخته گری شده به روش ریخته گری دقیق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
29 بررسی تاثیر متغیرهای آبکاری غیر الکتریکی بر میزان و شرایط رسوب نیکل بر روی فوم پلی اوراتان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
30 بررسی تاثیر مدل فومی بر روی مورفولوژی گرافیت در صفحه های ریخته شده به روش منیزیم در راهگاه توپر (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
31 بررسی خواص کششی فیلم های خوراکی برپایه آب پنیر، کازئینات سدیم و صمغ تراگاکانت (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
32 بررسی ریز ساختار و خواص جوش غیر همجنس منیزیم آلومینیم با لایه میانی روی در فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
33 بررسی ساختار زمینه در چدن های با گرافیت کروی آلومینیم دار ( تا 7/5 درصد وزنی ) تولید شده به روش منیزیم در راهگاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
34 بررسی سینتیک خروج هیدروژن از پودر هیدراید تیتانیم (TiH2) در هوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
35 بررسی سینتیک واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
36 بررسی فصل مشترک جوش لب به لب آلومینیم فولاد در فرآیند جوشکاری اصطکاکی همزنی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
37 بررسی فصل مشترک دوفلزی آلومینیوم /برنج تولیدشده به روش ریخته گری مرکب (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
38 بررسی قابلیت تر شدن فصل مشترک سیستم های کامپوزیتی Al2 O3 / Al + xMg و SiCox Al + xMg (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دیرگداز و کوره
39 بررسی مشخصات گرافیت کروی در چدن های حاوی آلومینیم تولید شده به روش منیزیم در راهگاه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
40 بررسی مورفولوژی سطحی فیلمهای اکسیدی توسط نرم افزار پردازش تصویر در ریخته گری الیاژ منیزیم AZ91 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
41 بررسی مورفولوژی گرافیت در مقاطع تولید شده با فرآیند منیزیم در راهگاه توپر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
42 بررسی و امکان سنجی ساخت بتن سبک هوادارگازی درمحیط غیراتوکلاوی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 بررسی واکنش‏های فصل مشترک پودر هیدراید تیتانیم و مذاب آلومینیم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
44 بهینه سازی فاکتور حلالیت درتولید چدن نشکن به روش افزودن منیزیم در راهگاه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
45 تاثیر پوشش نیکل بر فصل مشترک کامپوزیت زمینه آلومینیوم 413 با تقویت کننده سیم فولاد کربنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
46 تاثیر دمای ریخته گری و سرعت سرد شدن بر روی ساختار و خواص مکانیکی در چدن نشکن تولید شده به روش منیزیم در راهگاه (in-mold) (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
47 تاثیر زمان بارریزی بر انجماد و تنش های حرارتی در قطعات چدنی با نرم افزار شبیه سازی ProCAST (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
48 ترشوندگی سیم فولادی به قطر 1/5mm با و بدون پوشش نیکل در کامپوزیت زمینه A413 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
49 خواص مکانیکی و ریز ساختار جوش اصطکاکی همزنی نقطه ای آلومینیم – منیزیم با لایه میانی روی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
50 ریز ساختار و خواص اتصال غیرمشابه آلومینیم خالص و فولاد 1020 در فرآیند جوشکاری اصطکاکی همزنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
51 ریزساختار و خواص جوش اصطکاکی همزنی منیزیم-آلومینیم خالص با لایه میانی روی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
52 سرامیک های متخلخل: روش تولید، خواص و کاربرد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
53 مروری بر روش تولید، خواص و کاربرد مواد متخلخل فلزی (فوم فلزی) و روند پیشرفت این مواد در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
54 مروری بر وضعیت ریخته گری منیزیم در جهان (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران
55 مروری بر وضعیت ریخته گری منیزیم در جهان (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران
56 مطالعات SEM بر روی ریزساختار چدن نشکن آستمپر در سیستم های Fe-C-Si-Al و Fe-C-Si (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
57 مطالعات SEM بر روی ریزساختار چدن نشکن استمپر در سیستم های Fe-C-Si و Fe-C-Si-Al (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
58 مقایسه اتصال بین جفت های فلزی آلومینیوم خالص/ منیزیم و آلیاژ 413 آلومینیوم/ منیزیم در فرآیند ریخته گری مرکب (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران