دکتر مونا جامی پور

دکتر مونا جامی پور دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)

دکتر مونا جامی پور

Dr. Mona Jamipour

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوب ارزیابی آمادگی سازمان ها در پیاده سازی دورکاری: رویکردی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 3
2 ارائه چارچوب هم رقابتی کسب و کارها در دوران کرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 2
3 ارائه چهارچوب ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 5، شماره: 17
4 ارائه مدل اعتماد در تجارت اجتماعی با بررسی تاثیر کیفیت وب سایت های اجتماعی در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 22
5 ارائه مدلی برای توانمندسازی کسب وکارهای خانگی تحت پوشش بسیج سازندگی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 24، شماره: 93
6 Challenge of successful KMSs implementation: exploration of effective factors on KM acceptance via mixed method (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 2
7 Designing a Maturity Model of KM Aligned with Business Strategies Using Meta Synthesis Method (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 2
8 Developing the Change Management Model in Outsourcing of IT Services: Using Interpretive -Structural Modeling (ISM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 3
9 Introducing KM Strategic Alignment Road Map in Iranian Public Agencies Studied in Tehran Regional Electricity Company (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی تاثیر گرایش استراتژیک کسب وکار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 4
11 بررسی چگونگی تاثیرپذیری مدیریت منابع انسانی از اینترنت اشیا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 2
12 تاثیر قابلیت های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید بهواسطه اعتماد (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 1
13 چارچوب عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 2
14 چالش پیاده سازی برنامه های سلامت همراه در بحران کرونا: شناسایی عوامل موثر بر کیفیت تجربه در برنامه های کاربردی سلامت همراه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 9، شماره: 4
15 چهارچوب ارزیابی عملکرد بازاریابی رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط؛ رویکردی ترکیبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 4
16 شناسایی شکاف های دانشی در پروژه های تجدید ساختار سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های پالایش نفت) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 15، شماره: 58
17 شناسایی عوامل موثر بر همراستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات در سازمانها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 33
18 شناسایی و اولویت بندی ارزش های تجاری رسانه های اجتماعی در کسب وکارهای کوچک و متوسط: مروری نظامند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 31
19 شناسایی و اولویت بندی کاربردهای هوش مصنوعی در بازاریابی برخط (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 28
20 شناسایی و رتبه بندی فرصت ها و چالش های بازاریابی رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 1
21 طراحی چارچوب کسب هوشمندی رقابتی ۰/۲ با بهره گیری از روش بهترین بدترین (BWM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 3
22 طراحی چارچوب مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی: رویکردی آمیخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
23 طراحی چارچوبی برای پیاده سازی تجارت اجتماعی: با تاکید بر ظرفیت تغییر سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 4
24 واکاوی چالش های اخلاقی به کارگیری رسانه های اجتماعی در ایران: رویکردی اکتشافی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 15، شماره: 2
25 واکاوی عوامل ایجاد کننده نارضایتی مشتریان از برنامه های کاربردی سفارش غذا (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 20، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوب مفهومی بکارگیری رسانه اجتماعی در نوآوری مدل کسب وکار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
2 ارایه چارچوب کلی از ارزیابی عملکرد مراکز رشد مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
3 ارایه چارچوب موفقیت سازمان ها در پیاده سازی تجارت اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 ارزش تجاری مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
5 بازی های تبلیغی و ویژگی های اثربخش آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
6 بررسی منافع و فرصت های بکارگیری رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
7 تاثیر کیفیت وبسایت بر خرید وسواسی آنلاین با نقش میانجی اعتماد و لذت درک شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
8 تبیین مولفههای موثر بر پذیرش و تداوم استفاده از سیستمهای مدیریت دانش درسازمانهای داخلی: رویکرد کیفی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
9 چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش با رویکردی آمیخته (دریافت مقاله) کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
10 چالش موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات از منظر مدیریت تغییر سازمانی بر اساس رویکرد مدل سازی ساختاری-تفسیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
11 چالش های برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی رسانه اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
12 چالش های پیاده سازی هوشمندی کسب وکار در کسب وکار های اینترنتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
13 چالش همراستایی استراتژیک مدیریت دانش: طراحی متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
14 شناسایی الزامات پیاده سازی بازایابی داده محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
15 شناسایی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در تجارت موبایل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
16 شناسایی کاربرد و تاثیر گیمیفیکیشن در آموزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
17 شناسایی کاربرد های واقعیت افزوده در آموزش الکترونیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
18 شناسایی کاربردهای بازی پردازی در حوزه منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
19 شناسایی مولفه های موفقیت توسعه بازی های تبلیغی صلح آمیز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
20 گیمیفیکیشن ابزاری نوظهور در پیاده سازی مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
21 نقش مدیریت دانش در نوآوری و افزایش خلاقیت سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری