دکتر اسحق رحیمیان بوگار

دکتر اسحق رحیمیان بوگار دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان

دکتر اسحق رحیمیان بوگار

Dr. Isaac Rahimian Boogar

دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون مدل ساختاری نیازهای اساسی روانشناختی و درگیری تحصیلی: نقش میانجی خودکارامدی تحصیلی و هیجان های تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 17، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش حافظه ی کاری هیجانی بر توانایی مهار عاطفه و تنظیم هیجان در زنان خیانت دیده (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 19، شماره: 2
3 اثربخشی آموزش غنی سازی سازگاری زوجین در بهبود ارتباطات زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 67
4 اثربخشی بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود حافظه کاری و عملکردهای اجرایی بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 3
5 اثربخشی برنامه آموزش کنترل قلدری به روش شناختی- رفتاری بر مشکلات بین فردی نوجوانان پسر قلدر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 61
6 اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر مدیریت استرس به صورت حضوری و آنلاین بر خودکارآمدی در مدیریت دیابت و تبعیت از درمان بیماران مبتلا به دیابت در دوره پاندمی کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 10، شماره: 2
7 اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 3
8 اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری گروهی بر تبعیت از درمان زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 5
9 اثربخشی طرحواره درمانی ذهنیت مدار بر عزت نفس افراد دارای اختلال شخصیت خودشیفته: پژوهش مورد منفرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 30
10 اثربخشی گروه درمانی شناختی- تحلیلی بر تکانشگری و تجارب تجزیه ای بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 2
11 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حافظه سرگذشتی افراد افسرده غیر بالینی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 4، شماره: 1
12 اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای منفی تنظیم هیجانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 8، شماره: 3
13 اختلالات روانی شایع در سوء مصرف کنندگان مواد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
14 ارتباط عوامل بافتاری و نیازهای معنوی با بهزیستی معنوی در بیماران قلبی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 5
15 استفاده از آزمون های اندریافت کودکان و نقاشی فرافکن جهت غربالگری کودکان سازش نایافته (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 3
16 Effect of Spiritual-Religious Intervention on Illness Perception in Women with Breast Cancer (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 5، شماره: 4
17 Effectiveness of Mindfulness‑Based Cognitive Therapy for Child on Bullying Behaviors among Children (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 6، شماره: 1
18 Investigating the Relationship Between Differentiation and Moral Justice in Sexual Satisfaction (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 4
19 Neuro-Cognitive Remediation of Emotion Processing in Patients with Borderline Personality Disorder through Psychotherapy (دریافت مقاله) مجله شناخت عصبی تکاملی دوره: 1، شماره: 1
20 Neuro-Cognitive Remediation of Emotion Processing in Patients with Borderline Personality Disorder through Psychotherapy (دریافت مقاله) مجله شناخت عصبی تکاملی دوره: 0، شماره: 1
21 Premature Termination of Psychotherapy in Outpatient Clinic Settings: Structural effects of Patients’ Expectations, Treatment Tolerance, Therapists’ Competencies and Therapeutic Alliance (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 2، شماره: 2
22 The Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Health-promoting Lifestyle Intervention in the Management of Glycated Hemoglobin Levels in Type ۲ Diabetes (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 30، شماره: 0
23 The Cultural Tailoring and Effectiveness of Couples Coping Enhancement Training on Marital Adjustment of Wives (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 1
24 The Effectiveness of Cognitive Analytic Therapy on the Severity of Symptoms in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
25 The Effectiveness of Cognitive Behavioral Stress Management on Health-Related Quality of Life, Diabetes Management Self-Efficacy, and Treatment Adherence in Type ۲ Diabetes (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 15، شماره: 1
26 The Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction on Fear of Cancer Recurrence in Colorectal and Breast Cancer Patients: A Randomized Controlled Trial (دریافت مقاله) مجله سرطان خاورمیانه دوره: 11، شماره: 2
27 The effectiveness of positive education intervention on happiness, depression, academic satisfaction, and academic achievement (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 21، شماره: 6
28 The Role of Defense Styles and Alexithymia on Predicting Quality of Life in Patients with Coronary Heart Disease (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 97
29 The Role of Psychological Risk Factors, Age, and Gender for the Incidence of Atrial Fibrillation after Coronary Artery Bypass Graft Surgery (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 20، شماره: 82
30 The role of tumor grade, demographics and psychological factors in Cancer survivorship (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 21، شماره: 1
31 بررسی عوامل خطر همراه با نفروپاتی در بیماران دیابتی نوع II براساس آزمون مدل زیستی، روانی- اجتماعی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 19، شماره: 2
32 بررسی میزان شیوع افسردگی دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه در شهرستان شهرضا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 13
33 پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهار ت های زندگی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 3
34 پیش بینی استعداد آسیب احساسی(HFP) بیماران مبتلا به ام اس بر اساس صفات شخصیت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 3
35 پیش بینی کنند ههای جمعیت شناختی اختلالات یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 2
36 پیش بینی منفعت یابی از سرطان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی، شناخت بیماری و پردازش هیجانی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی کوثر سمنان در سال ۱۳۹۹: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 9
37 تاثیر برنامه آموزش کنترل قلدری بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نوجوانان قلدر (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 17، شماره: 2
38 تاثیر برنامه های توان بخشی شناختی رایانه ای برجبران نقایص شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر خفیف (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 4
39 تاثیر حکمت های نهج البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 11
40 تاثیر مداخله ارتقای سلامت بر رفتارهای مرتبط با سلامت در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 1
41 تاثیر مداخله مذهبی-معنوی بر قدرت درونی زنان مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 4، شماره: 5
42 تاثیر مربیگری شناختی رفتاری بر کمال گرایی منفی و خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 46
43 تدوین الگوی رضایت جنسی براساس فاکتورهای شناختی (رابطه جنسی اشتراکی، دشواری تنظیم هیجانی، تمایز یافتگی) اجتماعی (اعتماد در رابطه بین فردی) اخلاقی (عدالت اخلاقی) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 4
44 تغییرات سازمان شخصیت در بازههای زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال در اختلالات شخصیت خوشه B (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 4
45 تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان: نقش پیش بین قدرت ایگو و سازمان شخصیت (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 8
46 خودمدیریتی دیابت: همبسته های اجتماعی، جمعیت شناختی و بیماری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
47 رابطه امید و رضایت از زندگی با قلدری و قربانی شدن دانش آموزان با نقش میانجی ارتباط با مدرسه: یک مدل تحلیل مسیر (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 17، شماره: 1
48 سن، جنسیت و عوامل روانشناختی همراه با اقدام به خودکشی بین جمعیت ۲۰ تا ۷۰ ساله شهر تهران در سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 2
49 طراحی بست هی آموزشی چندرسانه ای با تاکید بر مهارت های بنیادی یادگیری و بررسی اثربخشی آن بر کاهش علائم اختلال دیکته (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 3
50 عوامل خطر بروز افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 3
51 کیفیت زندگی در بیماران دچار خستگی مزمن: نقش پیش بین عوامل روان شناختی و جمعیت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 3
52 مقایسه اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر رایانه، مداخله مکمل های غذایی و ترکیب این دو بر بهبود توجه و نشانگان رفتاری اختلال کم توجهی-بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 19، شماره: 2
53 مقایسه اثربخشی بازی درمانی کودک محور و بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک بر سبک های عاطفی در کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 20، شماره: 79
54 مقایسه اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری ـ قراردادی گروهی، با حمایت خانوادگی و بدون حمایت آن ها در کاهش استرس زناشویی بیماران کرونری قلب (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 3، شماره: 2
55 مقایسه اثربخشی روان درمانی معنوی و درمان شناختی رفتاری بر علایم وسواسی و سلامت معنوی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 65
56 مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و تحریک فراجمجمه‌ای مغز با جریان الکتریکی بر ولع مصرف مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 2
57 مقایسه عملکرد اجرایی در زندانیان مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی و افراد فاقد این اختلال (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 2
58 مقایسه کارکردهای اجرایی، هوش هیجانی و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی و افراد عادی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 4
59 نقش پیش بین شادکامی، خوش بینی و وضعیت جمعیت شناختی در اقدام به رفتارهای مرتبط با سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 8، شماره: 1
60 نقش مهارت های زندگی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 11
61 نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و درگیری تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی مداخله آموزشی مثبت نگر بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
2 اثرات تغذیه بازتوانی شناختی رایانه یار در بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
3 اثربخشی آموزش مهارتهای ذهن آگاهی بر تحمل ناکامی و تنظیم شناختی هیجان معتادین به مواد مخدر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
4 اثربخشی برنامه های توان بخشی شناختی دستی بر بهبود توجه انتخابی بیماران زن مبتلا به ام اس (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
5 اثربخشی رفتار درمانی شناختی بر حساسیت به استرس در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
6 اثربخشی رفتار درمانی شناختی بر حساسیت به اضطراب در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
7 اثربخشی رفتار درمانی شناختی بر حساسیت به تهدید در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
8 پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس ابعاد مهارت های زندگی در دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
9 تاثیر مداخلات بازتوانی شناختی ترکیبی(کامپیوتری و دستی)بر بهبود سرعت پردازش اطلاعات و وضعیت روانی زنان مبتلا به ام اس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
10 مقایسه ابعاد مرضی شخصیت و صمیمیت زناشویی بین زنان و مردان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
11 نقش تعدیل کننده جنسیت در رابطه بهزیستی با قربانی شدن دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
12 نقش تعدیل کننده چند زبانگی در رابطه درگیری شناختی والدین و پیشرفت زبان دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
13 نقش مذهب در مقابله با اعتیاد نوجوانان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
14 نقش معنویت در مقابله با اعتیاد نوجوانان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی