دکتر علی محمد ساجدی

دکتر علی محمد ساجدی دانشیار دانشکده الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

دکتر علی محمد ساجدی

Dr. AliMohammad Sajedi

دانشیار دانشکده الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصالت وجود از منظر محقق خفری (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 52، شماره: 1
2 بررسی تطبیقی تئوری دلالت و اثبات ذات فردی در آراء کریپکی و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 55، شماره: 1
3 بررسی رابطه سیاست و سعادت در اندیشه ارسطو و ابن مسکویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 7، شماره: 25
4 بررسی معانی و مصادیق دهر و سرمد از منظر ابن سینا، میرداماد و ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 21، شماره: 80
5 تاثیر دعا در نظام آفرینش از منظر سه فیلسوف (ابن سینا، ملاصدرا و علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 14، شماره: 53
6 تاملی بر ارزش عقل از نگاه سلفیان و اخباریان (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 49، شماره: 1
7 توحید افعالی در نظام فلسفی ملاصدرا (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 47، شماره: 1
8 چارچوب انگیزش مبتنی بر مفاهیم قرآنی: به سوی توسعه یک دیدگاه اسلامی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 37
9 چیستی و اقسام مرگ از منظر عطار (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 2
10 دلالت های براهین اثبات خداوند بر تشکیک خاصی وجود در اندیشه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 9، شماره: 2
11 رابطه خدا با جهان در اندیشه ارسطو و ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 12، شماره: 3
12 سعادت از منظر ارسطو و ابن مسکویه رازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 12، شماره: 21
13 صدرالمتالهین شیرازی و نحوه فاعلیت حق تعالی در نظام آفرینش: رابطه خدا با جهان از نظر صدرای شیرازی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 4، شماره: 10
14 مسآله ی «حرکت» در حکمت متعالیه ی ملاصدرا و فلسفه ی لایب نیتس (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 14، شماره: 50
15 مفهوم شناسی ضرورت از منظر کریپکی و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 22، شماره: 83
16 مفهوم و مصداق «عالم ذر» از دیدگاه صدرالمتالهین شیرازی و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 45، شماره: 1
17 نحوه فاعلیت حق تعالی از منظر ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 4، شماره: 12
18 نظارت و کنترل از نگاه مدیریتی امام علی (علیه السلام) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 21
19 وحدت شخصی وجود از منظر محقق خفری (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 53، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقسام توحید در »صحیفه سجادیه« (دریافت مقاله) همایش ملی دوسالانه قرآن و عترت از منظر اسلام شناسان ایران و جهان
2 فلسفه حجاب و عفاف در اسلام و رابطه آن با سلامت روان در زندگی فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
3 منطق علوم کامپیوتر در سیمای قرآن مجید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی