دکتر راشد صحرائیان

دکتر راشد صحرائیان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

دکتر راشد صحرائیان

Dr. Rashed Sahraeian

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A state-of-the-art model of location, inventory, and pricing problem in the closed-loop supply chain network (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 35، شماره: 8
2 ارائه یک مدل CLSC غیرقطعی با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و ε-Constraint (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 1
3 Two-Echelon Supply Chain Considering Multiple Retailers with Price and Promotional Effort Sensitive Non-Linear Demand (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 2
4 تخصیص و مسیریابی مسئله مراقبت در خانه به همراه تخصیص محل خدمات پسین (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 4، شماره: 2
5 حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه و مکان یابی با متغیرهای ریسک سفر با استفاده از برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 19، شماره: 56
6 رویکرد شبیهسازی در حل مساله زمان‏بندی ماشین‏ های موازی پردازشگر دسته ‏ای با زمان‏ های احتمالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 7، شماره: 1
7 رویکرد شبیهسازی- بهینهسازی برای یافتن توالی بهینه در مسئله پویای تولید کارگاهی دارای خرابی و دوبارهکاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 8، شماره: 1
8 مدیریت ریسک بازار لحظه ای با وجود تخفیف در خرید (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 66
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Novel DOE-Based Selection Operator for NSGA-II Algorithm (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
2 ادغام شبیهسازی و بهینهسازی برای زمانبندی مسألهی پویای تولید کارگاهی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه مدل ریاضی مساله مکانیابی - مسیر یابی پسماند زیانبار در سه سطح مختلف از تسهیلات (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه مساله چند هدفه مکان یابی میانه محور سلسله مراتبی با پوشش زمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارائه و حل مدلی جهت برنامه ریزی یکپارچه تولید- حمل و نقل در زنجیره تأمین فولاد (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
6 ارائه یک روش قاعده مند برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
7 ارائه یک کران پایین جدید برای مساله زمان بندی درمحیط ماشین های موازی با زمان های آماده سازی وابسته به توالی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارایهی رویکرد برنامه ریزی عدد صحیح مختلط دو هدفه به منظور طراحی شبکه ی زنجیره تامین سبز سوخت زیستی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 ارزیابی سطح پاسخگویی موردنیاز زنجیره تأمین یک محصول با استفاده از روش AHPفازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
10 انتخاب بهترین سناریو در یک مسئله FSMP با استفاده از شبیه‌سازی و تحلیل پوششی داده‌ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
11 FUZZY LINEAR PROGRAMMING FOR DETERMINING OPTIMUM ORDER QUANTITY:USING FUZZY ELECTRE METHOD (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 Identification and analyzing critical factors affecting the average waiting time of each patient in queues in an out-patient clinic, using numerical simulations based on design of experiments (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
13 Single-machine Scheduling Considering Carryover Sequence-Dependent Setup Time, and Earliness and Tardiness Penalties of Production (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 بهینه سازی زمان بندی تولید دسته ای در محیط تولید کارگاه باز با در نظر گرفتن زمان های راه اندازی و تولید فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
15 بهینه سازی زمانبندی تولید تک ماشین برای حداقل کردن مجموع هزینه های مصرف انرژی و زمان پایان کارها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 توسعه مدل ریاضی برای زمان بندی زنجیره تامین چندکارخانه ای بادرنظرگرفتن قابلیت برگشت کالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
17 جایابی بهینه برقگیر در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 حل مساله فروشنده دوره گرد متقارن با استفاده از آنالیز دسته بندی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
19 سیستم اطلاعاتی تأمین کنندگان ساخت و تولید انرژی برق آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
20 مدل الکترونیکی زنجیره تامین اطلاعات ارباب رجوع در شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
21 مدل سازی تسهیم اطلاعات عمودی در زنجیره های تامین با در نظر گرفتن تخفیف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 مدل سازی چند هدفه زنجیره تامین سرد: مورد کاوی محصولات لبنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
23 مدل سازی و طراحی شبکه زنجیره تامین داروی دو هدفه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
24 مدلسازی مساله زمان بندی و تعیین اندازه انباشته پویا با تقاضای احتمالی و زمان بندی منابع آماده سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
25 مدیریت زنجیره تامین سبز مرتبط با شاخص های عملکرد در صنایع لبنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری