دکتر مرتضی منادی

دکتر مرتضی منادی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر مرتضی منادی

Dr. Morteza Monadi

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط سرمایه های روان‌شناختی و فرهنگی با خشونت خانگی در زنان متأهل (مورد مطالعه: فرهنگیان بهبهان) (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 8، شماره: 1
2 الگوی ذهنی متخصصان روان شناسی و جامعه شناسی در خصوص علل و آسیب های فرهنگی کودک همسری در دختران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 15، شماره: 56
3 اوقات فراغت و چالشهای جهانی شدن مﻘایسه دو نسل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 3، شماره: 8
4 اهمیت آگاهی در امر موفقیت: مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های کیفی در علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی انسانشناختی روابط همسایگی )مطالعه تطبیقی روابط زنان شاغل و خانهدار( (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی جامعه شناختی پیامدهای نیم زبانگی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 10، شماره: 2
7 بررسی عوامل زمینه ساز شکاف بین دانش و شناخت در بین نمونه ای از پزشکان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 9، شماره: 1
8 بررسی مفاهیم صلح وخشونت در سینمای دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 1
9 تاثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 2، شماره: 4
10 تاثیر روش آموزش شناختی- رفتاری بر ارتقاء برخی از مولفه های شناخت اجتماعی بزهکاران پسر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 2
11 تجربه زیسته انصراف از جدایی در بین زنان متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 20، شماره: 76
12 تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تاکید بر برنامه درسی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 3، شماره: 7
13 تحلیل نگرش شخصیت‎های یک داستان کوتاه بر اساس نظریه کارکردهای نگرش مطالعه موردی تک داستان یک روایت معتبر درباره کشتن اثر مصطفی مستور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 48
14 چگونگی دگرگونی در رفتارهای اجتماعی مطالعه موردی ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 1
15 دنیای دانش آموزان دبیرستانی شهرستان یزد در شبکه های اجتماعی مجازی: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 10، شماره: 38
16 دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی پیرامون منابع تاثیر گذار بر هویت دینی شان (مطالعه موردی شهرستان کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 29
17 رمز گشایی متن نشانه ها یا علائم معنی دار در متن (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 1
18 روش تحلیل محتوای متن گفتاری و نوشتاری در علوم رفتاری و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 12، شماره: 48
19 روش کیفی و نظریه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 18، شماره: 1
20 زنان پس از« بازیابی هویت» در داستانهای کوتاه معاصر از منظر روان شناسی اجتماعی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 11، شماره: 1
21 سرمایه های فرهنگی زنان و انتخاب کالاهای مصرفی غربی مطالعه تطبیقی تعدادی از زنان شاغل و خانه دار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 7، شماره: 20
22 سرمایه های فرهنگی زنان و انتخاب کالاهای مصرفی غربی مطالعه تطبیقی تعدادی از زنان شاغل و خانه دار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 7، شماره: 20
23 شناسایی عوامل خانوادگی در بروز ناهنجاری های عاطفی دانش آموزان از دیدگاه والدین: یک مطالعه ی پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 4
24 مصرف کننده های فضاهای فرهنگی بررسی تطبیقی زنان شاغل و خانه دار تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 2
25 مقایسه‌ بازی‌های سنتی و نوین دوره ابتدایی از منظر ارزش‌آموزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 10، شماره: 1
26 مقایسه شناخت اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی در زنان متقاضی طلاق و گروه عادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 1
27 نقد و ارزیابی دیدگاه پی یر بوردیو در باب رابطه عاملیت و فرهنگ در بستر آموزش وپرورش از منظر رویکرد اسلامی عمل (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 11، شماره: 2
28 نقش و شکل گیری الگوهای بزرگ در زندگی من (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 2
29 واکاوی عوامل موثر بر تحقق پذیری تربیت دینی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر تماشای انیمیشن بر رفتار کودکان دبستانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی ومشاوره خانواده استان البرز
2 بررسی تأثیر تعامل معلمان و دانش آموزان بر رفتار و نگرش دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
3 بررسی تعاملات نیکو در سبک زندگی صمیمانه زوجین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
4 بررسی علل پایین آمدن انگیزه به علم و مدرسه در دختران دبیرستانی شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
5 بررسی منابع و پیامدهای سرمایه اجتماعی از دیدگاه دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
6 بررسی نقش گفتگو در صمیمیت زوجین از دیدگاه زنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
7 رابطه بین ابعاد دینداری با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر سال چهارم دبیرستان های دولتی شهر کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
8 گسترش فرهنگ کنترل پرخاشگری با روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
9 مقایسه انگیزش و خودپنداره تحصیلی نوجوانان مادرسرپرست و پدرسرپرست (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
10 نقش تصورات و انتظارات زنان از زندگی مشترک و همسرانشان در بروز طلاق عاطفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
11 نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی