دکتر حمید بیگی

دکتر حمید بیگی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حمید بیگی

Dr. Hamid Beigy

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Two-Threshold Guard Channel Scheme for Minimizing Blocking Probability in Communication Networks (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 17، شماره: 7
2 تاثیرانتخاب واگرا برای وزن 4هفتگی برفراسنجه های منحنی رشد واجزای لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 :ELearn++1یک الگوریتم جدید برای یادگیری افزایشی در شبکه های چندلایه پرسپترونی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
2 A Mathematical Framework for Cellular Learning Automata (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 an optimal channel assignment scheme (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
4 An Optimal Prioritized Channel Assigment Scheme for Using in Mobile Transaction Environments (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
5 asymptotic behavior learning automata operating in state dependent nonstationary environments (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 asynchronous cellular learning automata (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 آموزش تمایزی مدل مخفی مارکوف با بکارگیری الگوریتم PSO (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 ارائه روشی برای بهبود الگوریتم بهینه سازی بیز در محیط های پیوسته با استفاده از تکنیک خوشه بندی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 الگوریتم های پویای کنترل پذیرش درخواست 1 برای شبکه های سلولی سیار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
10 الگوریتمی برای مدیریت و دسته بندی نامه های الکترونیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
11 الگوریتمی جهت یافتن بهینه سراسری در مسائل پیچیده : MPSO (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
12 الگوریتمی وفقی مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی برای یافتن لبه های تصویر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 الگوگذاری تصاویر دیجیتال با استفاده از آتوماتای سلولی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
14 پی داکردن کوتا هتری ن مسیر در گر ا ف ها ی تصادفی با استفاده از اتوماتای یادگیر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
15 تخصیص کانال پویا در شبکه های سلولی سیار با استفاده از اتوماتای یادگیر* (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
16 جست و جوی خبره در سامانه های پرسش و پاسخ انجمنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
17 حل مساله ی کوتاه ترین مسیر تصادفی با استفاده از یک الگوریتم ژنتیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
18 خلاصه سازی چند سندی اخبار بر خط مبتنی بر توابع زیرپیمانه با قابلیت یادگیری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
19 دسته بندی داده های چند برچسبی با استفاده از وابستگی بین کلاس ها و تخمین تعداد برچسب ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
20 قطعه بندی تصاویر رنگی با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
21 کاهش خطای طبقه بندی مدل مخفی مارکوف در بازشناسی گفتار فارسی با بکارگیری الگوریتم ژنتیکی در روند آموزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
22 معرفی چند معیار تنزلی به منظور ارزیابی دانش عامل ها در مساله تخصیص اعتبار در سامانه های چندعامله (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
23 یک الگوریتم توازن باربرای سیستمهای سیارسلولی براساس اتوماتای سلولی احتمالی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
24 یک الگوریتم توزیع شد توازن بار برای سیستم های سیار سلولی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران