دکتر میقات حبیبیان

دکتر میقات حبیبیان دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری

دکتر میقات حبیبیان

Dr. Meeghat habibian

دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرسنجی سیاست های مدیریت حمل ونقل شهری بر میزان مبتلایان به ویروس کووید ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 17، شماره: 3
2 ارایه روشی شاخص مبنا برای ارزیابی پایداری اقتصادی حمل و نقل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 4
3 ارزیابی بلندمدت اثر ترکیبی سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل با استفاده ازمدل پویایی سیستم مطالعه موردی: کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
4 ارزیابی سیاست های مدیریت تقاضای سفر از دیدگاه خبرگان حوزه حمل ونقل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 18، شماره: 3
5 بررسی اثر متغیرهای حمل ونقلی بر تغییر استفاده از شیوه سواری شخصی در سفرهای روزانه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
6 بررسی جامعه شناسی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر تخلفات رانندگی در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 1390، شماره: 3
7 بررسی سهم سیاستهای مدیریتی حمل ونقل بر انتخاب طریقه های جایگزین سواری شخصی در سفرهای کاری روزانه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
8 بررسی میزان خطرآفرینی مقاطع هندسی جاده در ایمنی وسایل نقلیه (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 30، شماره: 74
9 چند سیاستی: رویکردی نوین در مدیریت تقاضای حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 3
10 شناسایی سیاستهای موثر بر سیستم اشتراک دوچرخه در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 3
11 شناسایی شاخص های حمل و نقل پایدار جاده ای (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 27، شماره: 71
12 شناسایی نقش اجزای مختلف راههای دو خطه دو طرفه بین شهری در ایمنی با استفاده از یک رویکرد ناهمفزون (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
13 مدلسازی دلایل استفاده شهروندان از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
14 مدلی برای بررسی اثر سیاست های مدیریتی حمل و نقل بر سفرهای بلند شهری با هدف کار (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
15 مروری بر عوامل موثر بر تمایل به پیاده‌روی بیشتر در سفرهای روزانه (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 104
16 منطقه بندی حمل و نقل روستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سیاست استفاده از موتورسیکلت برقی اشتراکی در شرایط ممنوعیت تردد موتورسیکلت های بنزینی بر آلودگی هوای مرکز شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
2 ارائه الگوریتم جانمایی بیلبوردهای تبلیغاتی در حاشیه معابر درون شهری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 ارائه روش ارزیابی عملکرد سیستمهای حمل و نقل همگانی از دیدگاه های عرضه وتقاضا (مطالعه موردی سیستم اتوبوس برقی تهران) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارائه روشی جهت اولویت بندی رفع نقاط حادثه خیز جاده های دوخطه دو طرفه بین شهری با رویکرد نوع برخورد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 ارائه شاخصهای کلان بررسی تصادفات جاده ای راهکارهای مربوط به بهبود آنها (مطالعه موردی: استان مرکزی) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
6 ارائه مدل برآورد شاخص پیاده مداری خیابان های شهری (مطالعه مورد ی: شهر تهرا ن) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 ارائه مدل بررسی عوامل موثر بر پیاده روی از پارکینگ تا مقصد نهایی درسفرهای خرید در شهر اهواز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 ارائه مدل حجم تردد بهینه در روی پل صدر تهران با رویکرد کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
9 ارایه روش محاسبه تعداد ناوگان مورد نیاز سیستم کمکی برای سیستم های حمل و نقل مسافر به ظرفیت رسیده(مطالعه موردی: سیستم اتوبوس برقی شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 ارایه مدل ارزیابی اثر آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای بر حمل و نقل پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
11 ارایه مدل ارزیابی اثر آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای بر حمل و نقل پایدار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
12 ارایه مدل تمایل به خرید انواع موتورسیکلت برقی (مطالعه موردی: موتورسیکلت سواران شاغل در محدوده مرکزی شهر تهران) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 ارزیابی اثر برقی کردن خطوط راه آهن بر آلودگی هوا؛ مطالعه موردی محور تهران تبریز (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
14 ارزیابی اثر جایگزینی خودروهای احتراق داخلی با خودروهای الکتریکی بر انتشار گازهای گلخانه ای در کرج (دریافت مقاله) نهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا
15 ارزیابی اثر سیاست قیمت گذاری تردد در محدوده مرکزی شهر اصفهان بر کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
16 ارزیابی اثرات بلندمدت سیاستهای ترکیبی در مدیریت تقاضای حمل ونقل (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
17 ارزیابی شدت تصادفات واژگونی خودروهای داخلی و خارجی در جاده های برون شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 ارزیابی گزینه های مختلف تردد و ترافیک و آلودگی هوای ناشی از آن (مطالعه ی موردی پل صدر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
19 انتخاب سیستم حمل و نقل همگانی برای کریدورهای با سفر متوسط در شهر تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
20 Jobs and walking: A comparative analysis to explore the effect of different travel patterns (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
21 بازدهی اجتماعی سیاست قیمت گذاری بنزین با تمرکز بر آلودگی هوای ناشی از موتورسیکلت سواران شاغل در محدوده مرکزی شهر تهران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
22 بررسی اثر تغییر مسیر و تغییر شیوه سفر ناشی از سیاست قیمت گذاری تردد در محدوده مرکزی شهر اصفهان بر انتشار آلاینده های هوا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
23 بررسی اثر سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل بر استفاده کنندگان از سواری شخصی با تورهای کاری ساده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
24 بررسی اثر سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل بر کاهش تولید آلاینده های هوا(مطالعه موردی:کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
25 بررسی اثر متغیرهای نظری بر رفتار پیاده روی با استفاده از مدل یکپارچه انتخاب و متغیر نهان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
26 بررسی تاثیر سرعت خودروهای بنزینسوز بر میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن باتمرکز بر استانداردهای آلایندگی موتور خودرو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
27 بررسی جامعه شناختی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر تخلفات رانندگی، به تفکیک جنسیت؛ مطالعه موردی: کلانشهر تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
28 بررسی سیاست های مدیریت تقاضای حمل ونقل در سفرهای کوتاه کاری به محدوده مرکزی شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
29 بررسی عوامل مؤثر بر شدت جراحت حادثه دیدگان در تصادفات کامیون ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
30 بررسی عوامل موثر بر تصادفات کامیون هابا استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبانSVM (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
31 بررسی عوامل موثر بر درک شهروندان از نتایج سیاست های مدیریت تقاضای سفر (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
32 بررسی عوامل موثر بر مقبولیت سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
33 بررسی عوامل موثر بر مقبولیت سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
34 بررسی متغیرهای موثر بر میزان پیاده روی استفاده کنندگان از سواری شخصی در سیاست قیمت گذاری ورودی به محدوده مرکزی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
35 بررسی ناهمگنی رفتار استفاده کنندگان از سواری شخصی در پاسخ به سیاست های مدیریتی حمل و نقل با استفاده از مدلهای کلاس پنهان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
36 بررسی نقش سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل برتغییر وسیله شخصی درسفرهای روزانه رویکرد مقایسه ای متغیرهای واقعی و نظری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
37 بررسی وضعیت ایمنی استان های کشور در حمل و نقل جاده ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
38 بررسیبحران اتومبیل محوری در برنامهریزی سنتی حملونقل (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
39 برسی میزان کارآمدی روشهای کنترل تردد وسایل نقلیه در مراکز پر تراکم ترافیک شهرهای بزرگ جهان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
40 تاثیر سیاست قیمت گذاری ورود به محدوده مرکزی شهر بر آلودگی هوا (مطالعه موردی: سفرهای کاری به محدوده مرکزی شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
41 تاثیر سیاست قیمت گذاری ورود به محدوده مرکزی شهر بر آلودگی هوا (مطالعه موردی: سفرهای کاری به محدوده مرکزی شهر تهران) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
42 تخصیص ناوگان اتوبوسرانی شهر کرج با هدف کمینه کردن میزان انتشار آلاینده PM10 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
43 تعیین متغیرهای موثر بر سفر با خودرو شخصی در سطوح مختلف قیمتگذاری پارکینگ (مطالعه موردی :محدوده بازار سنتی تهران) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
44 روشی برای ارزیابی وضعیت ایمنی در شبکه معابر بین شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 روشی برای ارزیابی وضعیت ایمنی در شبکه معابر درون شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 رویکردهای به کارگیری انرژی های تجدید پذیر در صنعت حمل و نقل ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
47 سهم منابع آلاینده در انتشار گاز گلخانه ای 2CO در شهر کرج (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
48 شناسایی سیاست های موثر بر سیستم اشتراک دوچرخه در شهر تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
49 شناسایی عوامل موثر بر مدتزمان پیاده روی در سفرهای تحصیلی با استفاده از مدل خطر شتابان مطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
50 شناسایی عوامل و ارائه شاخصهای پیشگیری از وقوع سوانح رانندگی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
51 طرح جامع پیشنهادی شاخصهای پیشگیری و مدیریت سوانح رانندگی در نظریه حمل و نقل پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
52 عوامل مؤثر در انتخاب شیوه پیاده روی در سفرهای تحصیلی دانش آموزان به تفکیک مقاطع تحصیلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
53 مدل سازی عوامل موثر بر پیاده روی در سفرهای تولید و جذب ( مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
54 مدل سازی عوامل موثر بر سفرهای کوتاه پیاده مطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
55 مدل سازی عوامل موثر بر شدت موافقت موتو رسیکلت سواران با آلودگی هوای شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
56 مدلسازی اثر پندارهای زیست محیطی موتورسیکلت سواران بر عوامل موثر در استفاده از موتورسیکلت در تورهای کاری مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
57 مدلسازی اثر همزمان سیاست های قیمت گذاری ورود به محدوده طرح ترافیک و بهبود حمل و نقل همگانی بر استفاده کنندگان از سواری شخصی در سفرهای ضروری در شهر اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
58 مدلسازی تاثیر هزینه پارکینگ بر استفاده از خودروی شخصی (مطالعه موردی: محدوده بازارسنتی تهران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
59 مدلسازی سهم وسایل نقلیه مقصر در تصادفات جاده ای دو خطه دوطرفه بین شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
60 مدلسازی عوامل موثر بر پندارهای موتورسیکلت سواران در مورد آلودگی صوتی موتورسیکلت مطالعه موردی موتورسواران شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
61 مدلسازی عوامل موثر بر تجربه شخصی افراد از مواجهه با آلودگی هوا در بین شاغلین شهر کرج (دریافت مقاله) دهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا