دکتر سیدغلامرضا شیرازیان

دکتر سیدغلامرضا شیرازیان عضو هیات علمی دانشگاه شمال

دکتر سیدغلامرضا شیرازیان

Dr. SeyedGholamReza Shirazian

عضو هیات علمی دانشگاه شمال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی و مطالعه عرض و محل تشکیل ترک ها در روسازی های بتنی تحت بارهای ناشی از اختلاف دما و چرخ هواپیمای B777-300 در سطوح پروازی فرودگاه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 2
2 مروری بر تاریخچه، مفهوم، اهداف و مزایای حمل ونقل یکپارچه و نقش آن در پایداری حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی دوره: 2، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات آلودگی صوتی فرودگاه بر مناطق مسکونی اطراف آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
2 انتخاب تقاطع غیرهمسطح بهینه با استفاده از تحلیلهای فنی و اقتصادی (مطالعه موردی: تقاطع بزرگراه شهید باقری – شهید زینالدین تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
3 انتخاب تقاطع غیرهمسطح بهینه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
4 بررسی ارتباط میان هماهنگ سازی چراغ های راهنمایی و رانندگی و مصرف سوخت وسایل نقلیه (نمونه موردی : محور جمهوری اسلامی شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
5 بررسی مقایسه ای نتایج مدل های ظرفیت میذان تک خطه و انتخاب مناسب ترین مدل برای ایران تا استفاده از شبیه سازی میکروسکوپیک مطالعه موردی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
6 بررسی و مقایسه مدل های ظرفیت میدان تک خطه و امکان سنجی استفاده از آنها در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
7 بررسی و مقایسه مدلهای ظرفیت میدان تک خطه و امکان سنجی استفاده ازآنها درایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 تعیین نقاط و مناطق بحرانی درروسازی های بتنی مسلح دردالهای با ابعاد 4545و77 متر طول تحت بارهای وارده درسطوح پروازی فرودگاه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 تنش ها و تغییر شکل ها در دال های بتنی سطوح پروازی، تحت بارهای ناشی از چرخ هواپیما و اختلاف دما (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
10 مقایسه نتایج مدلهای ظرفیت میدان تک خطه و انتخاب مناسب ترین مدل برای ایران با استفاده ازشبیه سازی میکروسکوپیک - مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری