دکتر منصور حاجی حسینلو

دکتر منصور حاجی حسینلو عضو هيئت علمی گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران  دانشگاه  صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

دکتر منصور حاجی حسینلو

Dr. Mansour Hadji Hosseinlou

عضو هيئت علمی گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر وسایل نقلیه سنگین بر جریان ترافیک و میزان انتشار آلاینده های ناشی از آن در شبکه های درون شهری با استفاده از شبیه سازی ترافیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
2 Optimization of the Allowable Speed on Iran’s Freeways to Reduce Violations and Accidents, Using Zero-Truncated Poisson Regression Model (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 2
3 Priority Order for Improvement of Intersections using Pedestrian Crash Prediction Model (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 3
4 Road Pricing Effect on the Emission of Traffic Pollutants, a Case Study in Tehran (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 7
5 تاثیر طرح های توسعه ای حمل و نقل همگانی بر میزان آلودگی هوای شهری با استفاده از روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 14، شماره: 1
6 تحلیل و بررسی اثرات ترافیکی و زیست محیطی چراغ های هوشمند و چراغهای غیر هوشمند در تقاطع ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis injury severity of different fixed objects-related crashes on two-lane rural roads (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 اثرسنجی سیاست های حمل و نقل همگانی در بهبود شاخص های پایداری حمل ونقل با بکارگیری مدل های پویایی سیستم (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 ارایه مدل پیش بینی تصادفات عابرین پیاده در تقاطع های شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
4 ارزیابی اثرات کنترل تقاطعهای با زمان بندی ثابت و هوشمند بر جریان ترافیک و آلودگی هوای شبکه ترافیکی درون شهری با استفاده از شبیه سازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 ارزیابی سیاستهای مدیریت ترافیک در رابطه با کاهش آلودگی هوا در تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
6 انتخاب بهینه نوع تقاطع غیر همسطح بر اساس تحلیل های ترافیکی و اقتصادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 انتخاب نوع بهینه ی تقاطع غیر همسطح در شبکه های درونشهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
8 Developing pollutant emission models for light and heavy trucks in Tehran (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
9 Optimization of the Allowable Speed on Iran’s Freeways to Reduce Violations and Accidents, Using Zero-Truncated Poisson Regression Model (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
10 Prediction of traffic accident severity based on fuzzy logic (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 Presenting a willingness to pay model using stated preference data, a case study in Tehran (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 بررسی آلودگی هوای شبکه ترافیکی درون شهری بااستفاده ازشبیه سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
13 بررسی اتوبوس های الکتریکی و تاثیر آنها بر محیط زیست در شبکه های درون شهری (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
14 بررسی تاثیر سیستم پرداخت جاده ای بر ترافیک در بزرگراه های درون شهری به روش مقایسه زوجی و آنالیز انتخاب گسسته (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 بررسی تاثیر عرض شانه راه های دوخطه بر رفتار راننده های وسایل نقلیه سنگین با استفاده از شبیه ساز رانندگی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
16 بررسی تاثیر فاکتورهای شرایط روشنایی طبیعی مسیر و شرایط جوی و آب و هوایی،در پیش بینی تعداد تصادفات وسایل نقلیه سنگین (مطالعه ی موردی آزادراه کرج-قزوین) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
17 بررسی تاثیرات استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و نقش آن در بروز تخلفات و تصادفات ترافیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
18 بررسی تاثیرتصادفات ترافیکی درجریان ترافیک تونلهای درون شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
19 بررسی تأثیر سیاست قیمت گذاری راه بر رفتار دارندگان خودرو شخصی در شرایط مختلف آب و هوایی، (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
20 بررسی زمان تاخیر و طول صف ایجاد شده در ایستگاه های سوختگیری CNG (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بررسی سیستم حمل و نقل ریلی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با 14 کشور جهان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
22 بررسی عوامل موثر بر تصادفات عابرین پیاده با استفاده از نرم افزار Eviews5 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی عوامل موثر بر زمان سفر با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره با روش های مستحکم شده و FGLS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی کارایی شبکه های عصبی در پیشبینی غلظت مونوکسید کربن (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی میزان احترام به قوانین ترافیکی در تهران و راهکارهای موثر برای افزایش آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
26 بررسی و بهینه سازی حداقل فاصله ایمنی خودروها بر اساس سیستم ترمز و شرایط محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
27 بررسی و مقایسه روشهای شناسایی و بهبودنقاط حادثه خیز در کشورهای اروپایی و ارائه راهکار برای ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 برنامه پایگاه اطلاعات تصادفات ترافیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بهبود جریان ترافیک با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Corsim ( مطالعه موردی میدان صنعت) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بهینه سازی جریان ترافیک در تقاطع های غیر همسطح لوزی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
31 بهینه سازی سرعت با استفاده از میزان هزینه های اجتماعی ناشی از تصادفات و زمان سفر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
32 پیش بینی تصادفات عابرین پیاده در تقاطعهای همسطح با روش شبکهی عصبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
33 پیش بینی شدت تصادفات عابرین پیاده در شبکه های درون شهری با استفاده از روش شبکه عصبی فازی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
34 تاثیر پارامترهای انتخاب وسیله سفر در راستای کاهش سهم وسایل نقلیه شخصی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
35 تاثیر گاردریل بر رفتار عملکردی راننده خودروهای سنگین در راه های دوخطه (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
36 تاثیر گاردریل بر رفتار عملکردی راننده وسایل نقلیه سنگین در راه های دو خطه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
37 تاثیرپذیری مستقیم آلاینده های هوا از تردد وسایل نقلیه و تعیین آلاینده پایه برای ساخت و اعتبارسنجی شبکه های حمل و نقل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
38 تأثیر تمپو و شدت صوت موسیقی روی ادراک از سرعت رانندگان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 تحلیل ایمنی جاده های برون شهری با استفاده از سامانه های عصبی - فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 تحلیل تاثیر ویژگی های روان شناختی رانندگان در بروز تصادفات ترافیکی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
41 تحلیل ظرفیت و بهبود جریان ترافیک بزرگراهها با استفاده از نرم افزار شبیه سازی HCM و CORSIM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
42 تحلیل و مقایسه اثرات کاهنده تعداد تصادفات واژگونی در آزاد راه های ایران با رویکرد استفاده از دوربین های ثبت سرعت سیار توسط پلیس در برابر دوربین های ثابت وزارت راه و شهرسازی ( مطالعه موردی آزاد راه زنجان-قزوین ) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
43 تعیین سرعت بهینه بر اساس میزان انتشار آلاینده های ترافیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
44 تعیین شاخص خطر بالقوه راه ها براساس تخلفات ترافیکی رانندگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
45 تعیین شاخص خطر بالقوه راههای برون شهری براساس شرایط اقلیمی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
46 جمع آوری اطلاعات لازم برای رفتار سنجی سفر کنندگان تحت تاثیر عوارض ورود به بزرگراه به روش رجحان بیان شده ؛ مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
47 شبیه‌سازی تصادفات عابرین پیاده در محیط المان محدود Ls dyna (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 کاهش تصادفات آزادراه های ایران با استفاده از مهندسی تخلفات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
49 مدل تحلیل عاملی پارامترهای موثر در انتخاب شیوه ی سفر، برای سفرهای کاری در شهر تهران (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
50 مروری بر سهم عوامل موثر بر سرعت برای پیش بینی سرعت در شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
51 مروری بر معماری سیستم های خودکار جاده ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
52 مطالعات تصادفات عابرین پیاده با وسایل نقلیه در ایران و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
53 مطالعه تاثیر جریان ترافیک بر آلودگی هوای شبکه ترافیکی درون شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 مطالعه و بازسازی میکروسکوپیک تصادفات ترافیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
55 مطالعه و بررسی حجم عبوری و کمترین زمان سفر در شبکه حمل و نقل در شرایط بحرانی زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
56 مقایسه ظرفیت میادین با تقاطع ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
57 مقایسه عملکرد چراغهای هوشمند و ثابت کنترل ترافیک در ایجاد تاخیر و آلایندگی در تقاطعهای شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 مکان یابی بهینه ایستگاههای آتشنشانی درشبکه های ترافیکی درون شهری براثروقوع زلزله (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
59 مکان یابی بهینه پارکینگ های عمومی در بافت مرکزی شهر اصفهان به کمک روشAHP در محیط GIS (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
60 مکانیابی بهینه ایستگاه های پمپ بنزین در شبکه های درون شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
61 مکانیابی گذرگاه عرضی غیر همسطح عابر پیاده با استفاده از نرم افزار ArcGIS در شبکه های ترافیکی درونشهری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
62 مکانیابی و اولویت بندی نقاط حادثه خیز تصادفات عابرین پیاده در شبکه های درون شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
63 نقش ایمنی وسایل نقلیه سنگین باری در تصادفات شبکه های درون شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
64 نقش جریمه‌ در کاهش تخلفات رانندگی درون شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
65 وابستگی تخلفات رانندگی تحت تاثیر ویژگی های مختلف مسیر در راه های دوخطه برون شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
66 وزندهی پارامترهای موثر در انتخاب سامانه ی حمل ونقل عمومی مناسب برای دسترسی به فرودگاه بین المللی ساری در شرایط تصمیم گیری فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک