دکتر هادی قنبرزاده دربان

دکتر هادی قنبرزاده دربان گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر هادی قنبرزاده دربان

Dr. Hadi qanbarzadeh

گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 راهکارهای کاهش مخاطرات طبیعی در سازمان های مرتبط با مدیریت بحران مورد: سکونتگاه های پیراشهر قوچان (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 2، شماره: 2
2 سنجش و تحلیل شاخص های زیست پذیری شهر مشهد از دیدگاه زائران و گردشگران (نمونه موردی: منطقه ثامن مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 2
3 مکان یابی مناطق بهینه توسعه ی فیزیکی شهر سبزوار بر مبنای شاخص های محیطی (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 34
4 مکان یابی مناطق بهینه توسعه ی فیزیکی شهر سبزوار بر مبنای شاخص های محیطی (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مقایسه روش های مختلف براورد نسبت تحویل رسوب در حوزه های آبخیز مناطق نیمه خشك(مطالعه موردی حوزه آبخیز سنگانه كلات) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران