دکتر ابراهیم بخشوده

دکتر ابراهیم بخشوده استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکتر ابراهیم بخشوده

Dr. Ebrahim Bakhshoudeh

استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.