دکتر امید ذاکری کیش

دکتر امید ذاکری کیش استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

دکتر امید ذاکری کیش

Dr. Omid ZakeriKish

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا فرای در نقد اتیکال ایتوس را نادیده گرفته است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 16، شماره: 61
2 اهمیت جایگاه رویکرد تطبیقی در تاریخ ادب عامه فارسی (با تکیه بر نقد درس متون نظم و نثر عربی سرفصل گرایش ادبیات عامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 15، شماره: 28
3 اهمیت منابع عربی در تدوین تاریخ ادبیات عامه ایران بعد از اسلام (با تاکید بر امثال و حکم و حکایات موجود در آثار ابن مقفع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 16، شماره: 1
4 تحلیل ساختاری زبان غنایی (با تکیه بر نفثه المصدور) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 2
5 تحلیل شعر پایداری فرخی یزدی از منظر نظریه شعر غنایی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 12، شماره: 23
6 تحلیل محتوای غنایی نفثه المصدور (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 24
7 تحلیل مرثیه غنایی فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 16، شماره: 31
8 تحلیل وجه های غنایی در داستان های عاشقانه (با تکیه بر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 78
9 مؤلفه‌های زبان غنایی در تغزلات فرخی سیستانی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 11، شماره: 2
10 نقد و بررسی درس نامه آثار غنایی غیرمنظوم در سرفصل دکتری زبان و ادبیات فارسی، گرایش غنایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 9
11 نقد و بررسی نظریه ادبیات غنایی در ایران (با تکیه بر ادبیات پیش از اسلام) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 3
12 نوعی مجاز با دلالت دوگانه (حقیقی و غیرحقیقی) شگردی برای گسترش دامنه معنی در ابیات حافظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 70، شماره: 235
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جلوه های ادبیات غنایی در ادبیات ایران پیش از اسلام (با تکیه بر داستان های عاشقانه) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی