دکتر محبوبه همتیان

دکتر محبوبه همتیان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

دکتر محبوبه همتیان

Dr. Mahboobeh Hematiyan

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 رزم عیاران: تحلیلی بر شیوه ها، ترفندها و ابزارها بر اساس داستان «حسین کرد شبستری» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 9، شماره: 35
2 بررسی و تحلیل جایگاه اقتضای حال عوامل ارتباط کلامی در ساختار و مفهوم کلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 76، شماره: 248
3 تبیین دلایل وقفه در سرودن مثنوی از زبان مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 13، شماره: 46
4 تحلیل بلاغی حوزه‌های تصویری شعر فاضل نظری (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 4
5 تحلیل بلاغی عوامل موثر در ساختار کلامی کوثر قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 3، شماره: 3
6 جایگاه «ندا و منادا» در دستور زبان فارسی و علم معانی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 6، شماره: 2
7 حادثه محوری و هدف محوری در دو ترکیب بند عاشورایی (مقایسه ساختار بلاغی و محتوای دوازده بند محتشم و چهارده بند قزوه) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 10، شماره: 19
8 ردیابی مقوله‌های آیین نگارش و درست‌نویسی در دانش‌های بلاغی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 53، شماره: 3
9 کاربردهای پرسش در حدیقه سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 21
10 مبانی شرح نویسی بر متون ادبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 18، شماره: 35
11 مقایسه تحلیلی طرح و محتوای نمایشنامه «پرنده آبی» از موریس مترلینگ با منظومه عرفانی «منطق الطیر» عطار (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 3
12 نقد و بررسی سیر بحث «اقتضای حال» (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 4، شماره: 1
13 نقش عوامل ارتباط کلامی در به کارگیری آرایه های بیانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 72، شماره: 239
14 ویژگی های متکلم بلیغ براساس دیدگاههای بلاغیون از آغاز تا امروز (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب ارزشها و مسایل اجتماعی در متون زبانی با توجه به کتابهای ادبیات فارسی متوسطه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 تحلیل روانشناختی منظومه ویس و رامین بر اساس نظریه لیبیدوی فروید و فرایند فردیت یونگ (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 تحلیل ژرف ساخت های معنایی خبر در منتخبی از شعر شاعران معاصر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
4 مبانی شرح نویسی بر غزل سنایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران