دکتر مهدی تدین

دکتر مهدی تدین استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

دکتر مهدی تدین

Dr. Mahdi Nouriyan

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «کافر عشق ای صنم گناه ندارد» جستاری درباره معنای بیتی از حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 11، شماره: 38
2 «کافر عشق ای صنم گناه ندارد» جستاری درباره معنای بیتی از حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 11، شماره: 41
3 بررسی محتوایی بحرالاسرار (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 11، شماره: 2
4 بررسی، تبیین و تحلیل عوامل فرهنگ پذیری پارسیان و یونانیان در سده های ششم تا چهارم پیش از میلاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 11، شماره: 43
5 تبیین و تحلیل شواهد باستان شناختی و مکتوب در بابِ مناسبات و تعاملات فرهنگی و هنری هخامنشیان و دولت-شهرهای یونانی (سده-های 6-4پ.م) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 2، شماره: 2
6 تجلی وحدت در مثنوی مولانا و تائیه ابن فارض (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 8، شماره: 1
7 تحلیل تاریخ تصوف و تشیع صفوی در مثنوی بحرالاسرار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 1
8 تعیین سهم بارهای هارمونیک‌زا در آلودگی هارمونیکی شبکه براساس دسته‌بندی هوشمند (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 10، شماره: 3
9 جستاری در نسخه خطی منتشر نشده « تحفه المرشدین من حکایات صالحین » (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 2، شماره: 4
10 سهم نسخه خطی منتشر نشده «تحفه المرشدین من حکایات الصالحین» در «نفحات الانس من حضرات القدس» (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 7، شماره: 11
11 شعر غنایی و عرفان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 5، شماره: 17
12 عدم و معانی آن در مثنوی و غزلیات مولانا جلال الدین محمد بلخی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 6، شماره: 2
13 فارسی دری (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 2، شماره: 4