دکتر علیرضا آقابابا

دکتر علیرضا آقابابا استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر علیرضا آقابابا

Dr. Alireza Aghababa

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دوران قرنطینه خانگی بر میزان فعالیت بدنی و خلق دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 11، شماره: 41
2 استعدادیابی ورزشی در بیلیارد (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 7
3 Comparison of Physical Activity Before and During COVID-۱۹ and Its Relationship With Mental Well-being of People in Chaharmahal and Bakhtiari Province (دریافت مقاله) مجله اپیدمیولوژی و نظام سلامت دوره: 9، شماره: 3
4 بررسی ارتباط بین سرسختی ذهنی، ذهن آگاهی و نیم رخ فیزیولوژیک در بازیکنان نخبه کبدی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی ارتباط و مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ورزشی و آسیب پذیری روان شناختی ورزشکاران رشته های انفردی و گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 36
6 بررسی نگرش ضمنی و آشکار دانشجویان ایرانی ورزشکار نسبت به داروهای نیروزا و مکمل‌ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
7 تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان والیبالیست دختر (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 7، شماره: 1
8 تاثیر مراقبه ذهن آگاهی بر وضعیت ذهن آگاهی، حالت اجرای روان (سبکبالی) و عملکرد ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 25
9 تعیین و شناسایی طرحواره های ناسازگار اولیه ورزشکاران ایرانی . (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 7
10 حفظ بهزیستی روانی ورزشکاران بدن سازی با فعالیت بدنی در محدویت های دوران قرنطینه (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 8، شماره: 2
11 کووید ۱۹، فعالیت بدنی و بهزیستی روانی در بزرگسالان ساکن استان مرکزی: یک بررسی مقطعی برخط (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 22، شماره: 3
12 مرور نظام مند و فرا تحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 36
13 نگرش ضمنی و آشکار دانشجویان مرد ورزشکار نسبت به مواد ارتقاءدهنده عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 7، شماره: 4
14 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Bodybuilders moods with and without exercise during the lockdown (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
2 Physical activity during COVID-۱۹ pandemic in different regions of the country (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 تاثیر ذهن آگاهی بر اضطراب و عملكرد ورزشی بسكتبالیست های دختر شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم ورزشی ، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی