دکتر علیرضا خاوندی خیاوی

دکتر علیرضا خاوندی خیاوی دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان

دکتر علیرضا خاوندی خیاوی

Dr. Alireza Khavandi

دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effects of N-Vinylcaprolactam Containing Polyacids and Zirconia on Mechanical Properties of Commercial Glass Ionomer Cements (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 9، شماره: 1
2 In Vitro Release Kinetics of Curcumin From Thermosensitive Gelatin-Chitosan Hydrogels Containing Zinc Oxide Nanoparticles (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 2
3 Resin-based Copper-free Brake Pads: A Right Selection of Potassium Titanate and Ceramic Fiber (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 3
4 Synthesis of new dental nanocomposite with glass nanoparticles (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 1، شماره: 2
5 Toughness Performance of Recycled Aggregates for use in Road Pavement (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
6 بررسی آزمایشگاهی استفاده از بتن بازیافت شده در لایه زیراساس روسازی های راه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 77
7 بررسی اثر مشخصات مخلوط بتن آسفالتی بر شیارافتادگی با استفاده از آزمایش خزش استاتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر مشخصه های هندسی بر ایمنی راه با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 ارزیابی پتانسیل خودترمیمی قیر اصلاح شده با پلیمر۲-هیدروکسی اتیل متاکریلات (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
3 MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF AONANOPOWDER (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
4 Preparation and Characterization of Silicone Rubber/EPDM/Nanoclay Nanocomposites (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
5 بررسی تاثیر پارامترهای طرح هندسی بر ایمنی در قوس ها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
6 بررسی تاثیر نسبت فیلر به قیر در سختی خمشی مخلوط آسفالتی داغ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
7 بررسی روشهای تولیدواجرای آسفالت سرددرراه های ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
8 بررسی علتهای ترک بالا به پایین در مخلوط آسفالتی گرم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 بررسی عملکرد آسفالت مدول بالا با استفاده از قیر با درجه نفوذ پایین (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
10 بررسی مدل های خرابی در روش های تحلیلی - تجربی طراحی روسازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
11 تحلیل رفتارهای نابجای موتور سواران شهر تهران (مطالعه موردی: پیک بادپا تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
12 تعیین تعداد و محل بهینه واحدهای نمونه بازرسی روسازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
13 سامانه مدیریت زیرساختها و اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
14 مدلسازی تصادفات درون شهری براساس پارامترهای آب وهوایی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 مرور و مقایسه روش های شناسایی نقاط پرتصادف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 مفهوم شاخص قابلیت اعتماد (B ) در طرح هندسی راه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری