دکتر فیروزه غضنفری

دکتر فیروزه غضنفری دانشگاه لرستان

دکتر فیروزه غضنفری

دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه فراشناخت های مرتبط با تفکر هوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 2
2 تدوین مدل ساختاری عوامل موثر بر طرد همسالان در مقطع ابتدائی: یک پژوهش آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 67
3 نقش آسیب های دوران کودکی بر چاقی با میانجی گری طرحواره-های ناسازگار اولیه و خودشفقتی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش خوددلسوزی شناختی بر بهبود معناگرایی بیماران مبتلا به حشیش شهرستان دزفول (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
2 اثر ساختاری طرحواره های ناسازگار اولیه در نشانه های اختلال شخصیت مرزی با تعیین نقش میانجی تنظیم هیجان در نوجوانان (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
3 اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت براسترس والدگری مادران دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
4 اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر هیجان بر صمیمیت عاطفی در زوجین دارای تعارض زناشویی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
5 اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر هیجان بر بخشش زناشویی در زوجین دارای تعارض زناشویی (دریافت مقاله) سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی
6 بررسی تاثیر آزار جنسی بر عملکرد توجه در نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
7 بررسی تاثیر پاندمی کرونا بر شدت علائم بیماران مبتلا به وسواس- اجبار آلودگی شستشو (دریافت مقاله) همایش کرونا، دانشجویان و سلامت روانی، اجتماعی و معنوی
8 بررسی تأثیر آموزش به شیوهی تحلیل رفتار متقابل بر الگوی ارتباطی سازنده متقابل زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
9 بررسی رابطه نشخوار فکری و نشانگان اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
10 بررسی نقش آزار جسمی در حافظه نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
11 تحلیلی بر سنجش ابعادی اختلالات شخصیت در DSM-V و تأثیر پذیری آن از مدل پنج عاملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
12 رابطه ی راهبر دهای یاد گیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 مقایسه اثربخشی ایروبیک و آموزش رفتاری والدین بر رفتار و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / کمبود توجه (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه