دکتر سیدسعید میرواحدی

دکتر سیدسعید میرواحدی استادیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سیدسعید میرواحدی

Dr. SeyedSaeed Mirvahedi

استادیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل موثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
2 بررسی منطق تصمیم گیری کارآفرینان ایرانی مبتنی بر نظریه امکان گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 4
3 بررسی منطق تصمیم گیریکارآفرینان ورود در به بازارهای خارجی مبتنی بر رویکرد امکان گرایی و هدفگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 4
4 بررسی مولفه ها و فرآیند ارائه خدمات عمومی مردم نهاد در پیاده روی اربعین مبتنی بر رویکرد نگاشت علی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 24، شماره: 91
5 تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 29
6 شناسایی چالش های انکوباتورهای هنری در حمایت از کسب و کارهای هنری (مورد مطالعه: انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
7 شناسایی عوامل موثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه ی صادرات فرش دستباف ایران (مطالعه موردی: فرش دستباف اصفهان) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 14، شماره: 77
8 طراحی مدل بازی پردازی در کسبوکارهای کارآفرینانه مبتنی بر وب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 33
9 منطق تصمیم گیری مدیران ارشد صنعت هتلداری در نوسانات اقتصادی با تمرکز بر رویکردهای تصمیم گیری کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کسب و کارهای کارآفرینانه با رویکرد تلنگر و مالکیت فکری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
2 طراحی الگویی برای شناسایی و انتخاب بازارهای هدف صادرات خودرو با استفاده از «منطق فازی» (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 فرصت های اقبال گونه در کارآفرینی از نگاه قرآن و روایات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم
4 مدل مفهومی رشد سریع در شرکتهای کارآفرینی: بررسی تاثیر اقبال، امکان گرایی و بازاریابی کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور