دکتر عباس گیلوری

دکتر عباس گیلوری دانشیار و عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی

دکتر عباس گیلوری

Dr. Abbas Gilvari

دانشیار و عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.