دکتر علی فاخر

دکتر علی فاخر استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

دکتر علی فاخر

Dr. Ali Fakher

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه اطلاعات زمینشناسی و ژئوتکنیکی برای ساختگاه شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 13، شماره: 1
2 بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 4
3 بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 4
4 بررسی عددی روش های مختلف برجا در تخمین باربری شمع (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 106
5 بررسی عددی مودهای تغییر شکل لرزه ای دیوارهای خاک مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 7، شماره: 1
6 تحلیل عملکرد دیواره ی میخکوبی در تثبیت دیواره ی گودبرداری های عمیق براساس سطوح خرابی سازه های مجاور گود (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
7 تخمین خواص ژئوتکنیکی خاک رس با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط دینامیکی(DCP) (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 9، شماره: 32
8 توسعه طبقه بندی آبرفت های تهران بر اساس ویژگی های زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 1
9 کاربرد مدلهای فیزیکی در آموزش دروس مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Simple Algorithm to Analyze Pile Raft Through Considering Stress Distribution (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
2 اثر مجاورت لایه آرتزین بر احداث حوضچه های خشک کشتی سازی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
3 ارائه حدود مناسب استفاده از تیرک مایل برای گودبرداری در مناطق شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارزیابی فرمول هیلی برای تعیین باربری درجای شمع (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارزیابی فنرهای خطی و غیر خطی در تحلیل رفتار جانبی شمعهای با قطر زیاد بر اساس آزمایشهای محلی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 استفاده از ستونهای آهکی برای پایدار سازی شیروانی های مارنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
7 استفاده از شناسائی های ساده ژئوتکنیکی برای بهینه سازی ابنیه کوچک (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 استفاده از فیوز برای بهبود عملکرد لرزهای گروه شمع با شمع مایل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
9 استفاده از نفوذسنجهای دینامیکی در پروژه های بهسازی زمین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
10 اطمینان پذیری نتایج آزمون دینامیکی شمع با استفاده از PDA (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
11 افزایش باربری شمعهای کوبیده شده در رس نرم با گذشت زمان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
12 BERTH ALLOCATION IN CONTAINER PORTS: A PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO) BASED APPROACH (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
13 Criteria of settlement in small and large steel tanks (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 Evaluation of Pseudo-Static and Numerical Methods to Calculate Seismic Soil Pressure on Basement Walls (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 Geological-Geotechnical Classification of Sanandaj (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
16 Improvement on seismic behavior of rubble-mound breakwaters constructed on the liquefiable seabed (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران و مهندسی خاک و پی
17 PIPELINE ROUTE OPTIMIZATION EFFECTS ON SEAWATER INTAKES EFFICIENCY (CASE STUDY: BANDAR ABBAS SAKO DESALINATION PLANT) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
18 Reliability analysis in Iran-Zamin excavation by application of Random Set Finite Element Method (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
19 The Effect Of Concrete Ringwall Foundation On Bowl-Shape Settlement In Storage Steel Tanks (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
20 The Effect Of Concrete Ringwall Foundation On Bowl-Shape Settlement In Storage Steel Tanks (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
21 The use of wind catchers to collect rainwater for ventilation and indoor water consumption (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
22 WAVE INDUCED PORE-WATER PRESSURE EFFECTSON SLOPE STABILITY OF RUBBLE MOUND BREAKWATERS (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
23 بررسی آزمایشگاهی فرورفت مصالح خاکریز در بسترهای لجنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی اثرات وجود حفره های آبشستگی زیر سطحی روی پوشش نهایی تونل (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
25 بررسی اختلال در حرکت آب در آبراهه های مدفون بر اثر احداث زیرزمین های عمیق (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 بررسی امکان کاهش عرض مغزه موج شکن های سنگریزه ای در ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
27 بررسی به کارگیری فیوز ساز های جهت بهبود عملکرد لرزه ای اسکله های شمع و عرشه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
28 بررسی تاثیر محرکات حسی بر قصد خرید با میانجی گری تجربه برند و ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
29 بررسی ترتیب اجرای مراحل بهسازی خاک در روش نوین ستونهای با مدول کنترل شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
30 بررسی رفتار شمع­های مایل در اسکله­ها تحت بارقائم و جانبی به روش عددی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
31 بررسی رفتار شمعهای مایل منفرد به روش عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای ساحلی انعطاف پذیر مهار شده توسط آزمایشهای میز لرزه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بررسی رفتار محفظه مکش پلی اتیلن در برابر نیروهای موج و جریان با روش المان محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
34 بررسی سرعت موج برشی و سختی اولیه آبرفت دشت تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
35 بررسی میزان نفوذپذیری بتن غلتکی و مقایسه آن با دیگر خصوصیات بتن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 بررسی نشست خطوط لوله انتقال مواد نفتی در اثر ناهمگنی خاک و در مجاورت اتصال به مخزن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
37 بررسی نقش لایه ی درشت دانه واقع بر رس نرم در توزیع تنش ناشی از بار سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
38 بررسی های زمین شناسی مهندسی آبرفتهای تهران در مسیر خطوط ٣ و ٧ متروی شهری (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 بررسیمودهای تغییرشکل لرزهای دیوارهای خاکمسلح با استفاده از آزمایشمیز لرزه 1g (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
40 به کارگیری روش مجموعه های تصادفی برای بررسی عدم قطعیت در تحلیل اجزای محدود گودبرداری ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
41 بهبود سازه های نگهدارنده خطوط لوله برای تحمل نشست های تکیه گاهی غیر یکنواخت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
42 بهبود کارایی ستونهای سنگی اجرا شده به روش جایگزینی دینامیکی با اندازه گیریهای محلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
43 بهسازی مدفن قدیمی زباله با روش ستونهای با مدول کنترل شده برای احداث مدفن یا ابنیه جدید (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
44 بهینه نمودن عرض مغزه موج شکن های بنادر جهت حفظ منابع سنگی کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
45 تاثیرفشاراضافی آب حفره ای ناشی ازموج درپایداری ژئوتکنیکی موج شکن توده سنگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 تاثیرمتغیرهای هندسی گروه شمع باسرشمع در تماس باخاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
47 تأثیر روش های اعمال ضریب اطمینان بر طراحی سپرهای مهار شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
48 تجربیات استفاده از سکوی "خودبالارو" در رودخانه برای مطالعات ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
49 تحلیل شمعهای تکی تحت بار افقی با روش گوه کرنش (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
50 تحلیل عددی نشست کج شدگی مجاز مخازن فلزی نفتی با در نظر گرفتن پی رینگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
51 تعادل حدی دیوارهای خاک مسلح حین زلزله (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
52 تعیین ارتفاع بهینه بادشکن برای کاهش پخش گرد و غبار با استفاده از تونل باد (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
53 تعیین فشار جانبی خاک در گودبرداری و اجرای سازه با روش بالا - پایین (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
54 تغییر شکل پذیری غیر خطی نهشته های درشت دانه تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
55 توزیع فشار لرزه ای برای خاکهای دارای چسبندگی بر دیوار زیرزمینهای عمیق (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
56 توصیه هایی برای بهبود گودبرداری های سنتی در تهران با استفاده از تیرکهای مایل در مجاورت ساختمان همسایه (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
57 جنبه های ژئوتکنیکی آبگیر پروژه پارس جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
58 جنبه‎‏ های ژئوتکنیکی کنترل شیرابه و نشست زباله ‎های شهری در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
59 خاکهای خودمتراکم : تعیین مشخصات بابررسی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
60 رابطة ساده‌ای برای تخمین تغییر باربری شمع‌های کوبیدنی در بستر‌های نرم با گذشت زمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
61 راه اندازی یک سیستم کامل رفتارسنجی در گودبرداری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 روشی ساده برای تحلیل پی انعطاف پذیر با در نظر گرفتن توزیع تنش در خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
63 روشی ساده جهت برآورد ظرفیت باربری شمع حین کوبش (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
64 شکل مناسب اسکله های بلوک بتنی در مناطق لرزه خیز (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
65 شناسایی پارامترهای خاک ریز دانه با ابزار نفوذ وزنی سوئدیSWS مطالعه موردی_خاک سنندج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 شناسایی ژئوتکنیکی برای ساختمانهای سبک در تهران (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
67 ضرورتهای تونل جاده ای دوطبقه درمناطق شهری تهران با نگرشی برتونل بلند دوطبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
68 طبقه بندی اولیه ابرفت های درشت دانه Bn تهران براساس ویژگی های زمین شناسی و پارامترهای ژیو تکنیک (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
69 طرح جامع فضاهای زیرزمینی شهری با نگرشی برنقش تونلهای ترافیکی دو طبقه درایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
70 فن آوری مورد نیاز در کشور در زمینه شناسایی های ژئوتکنیکی دور از ساحل و نحوه دستیابی به آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران
71 کاربرد روش غیراحتمالاتی مجموعه های تصادفی برای تحلیل قابلیت اعتماد گودبرداری ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
72 کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در بهینه سازی فعالیتهای تخلیه و بارگیری کشتی در ترمینال کانتینری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
73 کاربرد کاوشگر دینامیکی در مطالعه خاکهای ریز دانه و بررسی تکرارپذیری نتایج (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
74 گزارش تهیه دستورالعمل طراحی لرزه‍ای اسکله ها برای ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
75 گزارشی از تهیه دستورالعمل انجام عملیات شناسایی های ژئوتکنیک دریایی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 مدلسازی فیزیکی تونل های سگمنتی برای بررسی رفتار لرزه ای آنها در دستگاه میزلرزه 1G (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
77 مزایای روش شمع های کاهنده ی نشست در طراحی گروه شمع (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
78 مشخصات فنی خاک خود متراکم و کاربرد آن در سازه های دریایی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
79 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی در رسوبات درشت دانه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری
80 مطالعه آزمایشگاهی فرسایش داخلی خاکهای با دانه بندی گسسته (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
81 مطالعه پارامترهای رفتار لرزه ای دیوارهای خاک مسلح با استفاده از آزمایش میز لرزه 1g (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
82 مطالعه تجربی سهولت تراکم پذیری مخلوط سنگدانه ها برای تعیین مصالح دانه ای خود تراکم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
83 مطالعه تجربی و تحلیلی مصالح خود تراکم در حالت ایده آل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
84 مطالعه تغییرات فشار آب حفره ای در پشت دیوار ساحلی انعطاف پذیر مهار شده (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
85 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی آبرفتهای سازند هزار دره تهران (سازند A) با آزمایشهای برجا (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
86 مطالعه عددی مودهای تغییرشکل لرزشی دیدار خاک مسلح (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مهندسی عمران
87 مطالعه فرورفت شمع های فرا ساحل برای خاکهای رسی در خلیج فارس همراه با مطالعه موردی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
88 مطالعه متغیرهای حاکم بر رفتار طولانی مدت گودهای پایدارسازی شده با انکر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
89 مطالعه محلی رفتار جانبی تک شمع (monopile) در بندر پتروشیمی پارس - عسلویه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
90 مطالعه مشکلات شمع‌های مایل در عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
91 مطالعه موردی پیش بارگذاری با زهکش قائم در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
92 مطالعه نشست موج شکن های کیسونی مرکب (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
93 مطالعه ی هیدرولیکی روش های زهکشی گودبرداری ها در مجاورت آبراهه های مدفون (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
94 مقایسه اثر به کارگیری ضرایب اندرکنش در تحلیل گروه شمع (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
95 مقایسه ظرفیت باربری پی سطحی با استفاده از روش احتمالاتی و روش تنش مجاز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
96 مقایسه و ارزیابی روشهای تحلیلی برای محاسبه فشار لرزهای خاکبر دیواره های زیرزمین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
97 مقایسه ی روش های زهکشی گود در احداث ساختمان های بلند با زیرزمین های عمیقدر حضور سفره ی آب موضعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
98 ملاحظات نشست در عبور خطوط لوله محصولات نفت و گاز از روی تاج مو جشکن (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
99 مواجهه با گودهای عمیق رها شده پایدارسازی شده با انکر (دریافت مقاله) ششمین کنگره سالانه توسعه زیر ساخت های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
100 ناحیه بندی بهسازی درز و ناحی هبندی طرح اختلاط در سدهای بتن غلتکی بر اساس توزیع تنشهای استاتیکی و دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
101 نحوه تغییر پارامترهای مختلف در دیوارهای ساحلی سپری مهار شده با توجه به لایه بندی خاک با استفاده آزمایشهای مدل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
102 نقش پیش تنیدگی تر یک های مایل در گودبرداری مجاور ساختمان همسه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک