آقای مهندس نوشاد احمدی

مهندس نوشاد احمدی گروه پژوهشی صنعتی آریانا

آقای مهندس نوشاد احمدی

Noshad Ahmadi

گروه پژوهشی صنعتی آریانا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.