دکتر نجم الدین جباری

دکتر نجم الدین جباری عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، ایران

دکتر نجم الدین جباری

Dr. Najmeddin jabbari

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.