آقای مهندس اسماعیل امین دهقان

مهندس اسماعیل امین دهقان عضو کارگروه ریاضی و نرم افزار سازمان بسیج علمی البرز

آقای مهندس اسماعیل امین دهقان

Esmaeil Amin Dehghan

عضو کارگروه ریاضی و نرم افزار سازمان بسیج علمی البرز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس اسماعیل امین دهقان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز