دکتر سیده معصومه زمانی

دکتر سیده معصومه زمانی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

دکتر سیده معصومه زمانی

Dr. Seyedeh Masomeh Zamani

استادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اپیدمی بیماری های نوظهور در اکوسیستم های جنگلی ملزومات و چالش های مقابله با آن ها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 4
2 اثرات مخرب کودهای شیمیایی بر طبیعت و موجودات زنده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 5، شماره: 70
3 ارزیابی خواص مهندسی گرما چوب تخریب شده به وسیله قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 37، شماره: 4
4 استفاده از مولکول های برگی به عنوان نشانگرهای تشکیل همزیستی میکوریزایی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 6
5 استفاده کاربردی از قارچ های جنگلی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 5
6 بررسی تنوع گونه ای دوبالان ساپروکسیلیک در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 3
7 بقاء قارچ اکتومیکوریز ترافل سیاه تابستانه (Tuber aestivum Vittad)؛ نیازمند بکارگیری استراتژی های حفاظتی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 5
8 پتانسیل نماتدهای بیمارگر حشرات برای کنترل شب پره شمشاد Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 5
9 تاثیر اصلاح بخارگرمایی بر ویژگی های سطحی و فرم های شکست چوب صنوبر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 36، شماره: 2
10 تاثیر اصلاح حرارتی چوب زبان گنجشک و نوئل بر عملکرد عامل مخرب قارچی (Coniophora puteana) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 38، شماره: 3
11 تاثیر اصلاح شیمیایی پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-پلاستیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 34، شماره: 4
12 تاثیر تیمار شیمیایی الیاف در جلوگیری از تخریب بیولوژیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 3
13 تاثیر قارچ رنگین کمان (Trametes versicolor (L.) Lloyd) بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چوب دو گونه صنوبر (Populus spp) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 31، شماره: 2
14 تاثیر قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای بر خواص کاربردی چوب تیمار شده با فرایند حرارتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 13، شماره: 2
15 تاثیر همزیستی اکتومیکوریزایی بر تحمل به خشکی در صنوبر سفیدپلت (Populus caspica) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 1
16 تنوع قارچ های اکتومیکوریز همزیست با ریشه گونه های مختلف بلوط در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 3
17 تنوع و ساختار جمعیت قارچ های اکتومیکوریز در رویشگاه جنگلی ترافل سیاه تابستانه (.Tuber aestivum Vittad) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 4
18 جداسازی و شناسایی قارچ (Boletales: Paxillaceae) Paxillus involutus به عنوان همزیست اکتومیکوریزایی صنوبر و تاثیر آن بر تنش خشکی در کبوده (.Populus alba L) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 30، شماره: 3
19 حفاظت از مرتع کاری ها و جنگل کاری های مناطق بیابانی کشور: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 4
20 حفاظت و اصلاح، راهبردی موثر در بهبود خواص مهندسی چوب (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 1
21 فعالیت ضد قارچی Beauveria bassiana در برابر قارچ عامل خشکیدگی شمشاد خزری (Calonectria pseudonaviculata) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 1
22 کاربرد بارکدگذاری DNA توسط مارکر ریبوزومی ITS در شناسایی و طبقه بندی مولکولی قارچ های اکتومیکوریز (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل قارچ lecanicillium lecanii zimm. Zare and games در کنترل شبپره شمشاد، cydalima perspectalis walker,۱۸۵۹ lep:crambidae (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
2 ارزیابی تاثیر نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل جمعیت زمستان گذران آفت gypsonoma aceriana (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
3 استفاده ازچوب گونه آکاسیا درساخت تخته فیبر با دانسیته متوسط MDF (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
4 اولین گزارش قارچ Beauveria bassiana از پروانه برگ خوار سفید بلوط ۱۹۳۸ Leucoma wiltshirei,Collenette (Erebidae .:Lep (در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
5 اهمیت حفاظت از منابع طبیعی ازدیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
6 بررسی فون آفات و بیماری های گونه های مختلف بید Salix.spp در استان تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
7 پایش آفات مهم جنگل ها و مراتع استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
8 پایش آفات و بیماری های جنگل ها و مراتع ناحیە صحاری-سندی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
9 پایش آفات و بیماری های درختان بید در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
10 پایش آفات و بیماری های درختان صنوبر در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
11 پایش وضعیت آفات نوپدید و بازپدید مهم جنگل های استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
12 پیش آگاهی و هشدار آفات نوظهور در جوامع جنگلی و مرتعی ناحیه اکولوژی صحاری-سندی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
13 تاثیر تیمارشیمیایی الیاف صنوبر درجلوگیری ازتخریب قارچی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 تنوع گونه ای دوبالان ساپروکسیلیک در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
15 جداسازی و شناسایی قارچ Boletusedulis BoletusBull؛ و تاثیر آن بر فاکتورهای رشدی گیاه سپیدار Populusalba در شرایط همزیستی اکتومیکوریزایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
16 کاربردضایعات لیگنوسلولزی درساخت تخته خرده چوب و بررسی تاثیر آن برخواص فیزیکی و مکانیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
17 مروری بر آفات و بیمار ی های مهم جنگل های استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
18 مطالعه پراکنش و میزبان های دارواش Viscum albumدر جنگل ها و مراتع استان البرز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
19 معرفی آفات و بیماری های کلیدی ذخیرهگاه جنگلی بادامک محلات استان مرکزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران