دکتر سمیرا فراهانی

دکتر سمیرا فراهانی استادیار بخش تحقیقات حمایت و حفاظت، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

دکتر سمیرا فراهانی

Dr. Samira Farahani

استادیار بخش تحقیقات حمایت و حفاظت، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A contribution to the knowledge of Braconinae (Hymenoptera: Braconidae) in some parts of northern and southern Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 2
2 A survey of braconid wasps (Hymenoptera: Braconidae: Euphorinae, Homolobinae, Macrocentrinae, Rogadinae) in Kerman province, southeastern Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 3، شماره: 1
3 Additional evidence and new records of the subfamily Braconinae (Hymenoptera: Braconidae) in Western Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 5، شماره: 2
4 Adelius aridus (Tobias, ۱۹۶۷) (Hym., Braconidae, Cheloninae) associated with a Tamarix leafminer (Lepidoptera: Nepticulidae), new for Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 3، شماره: 3
5 Discovery of the genus Cinetus Jurine, ۱۸۰۷ (Hymenoptera: Diapriidae) from Iran, with five species records (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 12، شماره: 4
6 Faunistic study of the genus Habrobracon Ashmead (Hymenoptera: Braconidae) from Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 5، شماره: 3
7 First record of two genera and species of Diapriinae (Hymenoptera: Diapriidae) from Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 2
8 First report of the occurrence of the genus Pantolyta Foerster, ۱۸۵۶ (Hymenoptera: Diapriidae) from Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 7، شماره: 1
9 Iranian Braconidae (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonoidea): diversity, distribution and host association (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 2، شماره: 1
10 New finding in Opiinae (Hymenoptera: Braconidae) from north of Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 4، شماره: 3
11 Occurrence of the rare aphid parasitoid Praon bicolor Mackauer, ۱۹۵۹ (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) in central Asia (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 1، شماره: 1
12 Occurrences of three Phyllonorycter Hübner species (Lepidoptera, Gracillariidae: Lithocolletinae) for the first time in Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 4، شماره: 1
13 Sex pheromone traps for detection of Cydalima perspectalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae) in Hyrcanian forests, Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 8، شماره: 2
14 Strophedra weirana (Douglas, ۱۸۵۰) (Tortricidae: Olethreutinae, Grapholitini): A genus and species new to Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 6، شماره: 4
15 Study on the genus Triaspis Haliday, ۱۸۳۵ (Hymenoptera: Braconidae, Brachistinae) in Northern Iran, with two new records (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 2، شماره: 4
16 Syntretus, a genus of Euphorinae (Hymenoptera: Braconidae) new for Iran, with first record of two species (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 1، شماره: 3
17 تاثیر حشره کش گیاهی آزادیراختین و اختلاط آن با پودر حنا بر شب پره شمشاد Walker (Lep.: Crambidae) Cydalima perspectalis (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 4
18 درآمدی بر حفاظت پایدار از عرصه های طبیعی ایران، چالش ها و راهبردها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 1
19 فعالیت ضد قارچی Beauveria bassiana در برابر قارچ عامل خشکیدگی شمشاد خزری (Calonectria pseudonaviculata) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 1
20 کشف جنس Miota Foerester, ۱۸۵۶ (Hymenoptera: Diapriidae) از ایران و خاورمیانه، به همراه چهار گزارش جدید (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 43، شماره: 4
21 مروری بر زنبورهای زیرخانواده Belytinae (Hymenoptera: Diapriidae) در جنگل های هیرکانی، به همراه گزارش جدید پنج جنس و گونه از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 43، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل جمعیت زمستان گذران آفت gypsonoma aceriana (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
2 بررسی آفات و بیماری های درختان صنوبر تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
3 بررسی اثر سمیت تنفسی اسانس thymus vulgaris علیه cydalima perspectalis (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
4 بررسی تنوع گونه ای زنبورهای Braconidae در برخی مناطق استان همدان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
5 حفاظت و حمایت از منابع طبیعی به منظور تامین غذا از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
6 معرفی آفات و بیماری های کلیدی ذخیرهگاه جنگلی بادامک محلات استان مرکزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
7 معرفی برخی زنبورهای پارازیتویید سوسک های چوبخوار بلوط (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
8 معرفی حشرات بذرخوار بلوط ایرانی .Quercus brantii Lindl در ذخیره گاه بلوط سرسختی، استان مرکزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
9 مقدمه ای بر کنترل بیولوژیک پروانه دم قهوه ای بلوط (.EuprOctiS chrySOrTh0ea (L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران