دکتر علی یعقوبی

دکتر علی یعقوبی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

دکتر علی یعقوبی

Dr. Ali Yaghoubi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل خرفه بر تغییرات سطح فتوئین آ کبدی و مقاومت به انسولین در موش های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 32، شماره: 212
2 اثر تمرین مقاومتی همراه با تحریک الکتریکی عضله بر سطوح سرمی PGC-۱α، IGF-۱ و مایوستاتین پس از جراحی رباط صلیبی قدامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 11، شماره: 26
3 اثر مصرف مقادیر متوسط و بالای کافئین بر پاسخ برخی فاکتورهای التهابی متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز در زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 12، شماره: 1
4 اثر هشت هفته تمرین استقامتی با مدت های مختلف بر سطوح پروتئین شوک گرمایی 27 پلاسمای خون در موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 1، شماره: 1
5 ارائه مدل کیفی عوامل موثر بر جذب خیرین ورزش دانشجویی کشور(مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 21
6 Changes in Aβ۴۲, Neprilysin, and γ-Secretase in the Hippocampus of Male Rats Alzheimer’s model: The Effects of Aerobic Training and Omega-۳ Intake (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 30، شماره: 3
7 Effects of Concentric and Eccentric Strength Training on Electromyography Activity of the Knee Agonist-Antagonist Muscles (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 28، شماره: 5
8 Study of Physical Education Educators’ Capabilities in ‎Providing Active ‎Teaching Methods Due to COVID-۱۹‎ (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 5
9 بررسی ارتباط بین فاکتورهای منتخب آمادگی جسمانی وابسته به مهارت و سلامت با ریسک فاکتورهای کلاسیک بیماری قلبی-عروقی کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 18، شماره: 1
10 بررسی تاثیر تمرین مقاومتی درونگرا و برونگرا بر روی سرعت هدایت پتانسیل عمل تارهای عضلانی عضله چهار سر ران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 8، شماره: 2
11 تاثیر ۱۲ هفته تمرین ورزشی ایروبیک استپ بر سطح آمیلوئید بتا-۴۲ پلاسمایی و وضعیت شناختی زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 10، شماره: 24
12 تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیومارکرهای اتوفاژی عضله اسکلتی در موش های نر سالمند (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 28، شماره: 6
13 تاثیر تمرینات ایروبیک بر سطح پلاسمایی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و پروتئین فسفوریله تائو زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین در متابولیسم ورزش و فعالیت بدنی دوره: 1، شماره: 1
14 تاثیر تمرینات تناوبی شدید همراه با مصرف عصاره خرفه برسطح سیرتونین۱ و مقاومت به انسولین رت های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 9، شماره: 2
15 تاثیر تمرینات مقاومتی و TRX بر میزان میوستاتین و فولستاتین و نسبت میوستاتین و فولستاتین در زنان جوان (دریافت مقاله) نشریه فیزیولوژی حرکت و تندرستی دوره: 1، شماره: 1
16 تبیین مدل وفاداری به برند محصولات ورزشی بر اساس مولفه های شخصیتی با میانجیگری هوش هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه جهان نوین دوره: 5، شماره: 18
17 تغییرات سطح کمرین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیر الکلی: اثر تمرینات تناوبی شدید و مکمل گیری عصاره خرفه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 6
18 رابطه بین بازاریابی سبز و ادراک از معیارهای اخلاقی تولیدکنندگان با وفاداری مشتریان محصولات ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 2، شماره: 4
19 رابطه بین سبک رهبری و شرایط احراز مسیولیت در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 28
20 رابطه سواد سلامت و تاب آوری با نقش میانجی پذیرش خود در سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 24، شماره: 80
21 مقایسه پاسخ برخی نشانگرهای پیشگویی کننده بیماری های قلبی و عروقی به انجام صبح و بعد از ظهر آزمون نوارگردان بروس، در زنان جوان (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 20، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر حاد تمرین استقامتی وامانده ساز بادوزهای متفاوت کافیین بر پاسخ برخی فاکتورهای استرسی وایمنی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن غیر ورزشکار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
2 اثر مصرف مکمل کافیین بر پاسخ برخی شاخص های ایمنی بدن و آسیب عضلانی در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن متعاقب فعالیت ورزشی و امانده ساز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
3 اثر هشت هفته تمرین تداومی با شدت بالا بر سطوح مالون دی آلدیید MDA و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام TAC پلاسمای زنان مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
4 ارتباط بین ثبات مرکزی بدن و تعادل پویا با نتایج آزمون غربالگری حرکت عملکردی در تکواندوکاران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
5 Effect of Blood Flow Restriction Training Versus Electrical Muscle Stimulation on Muscle Atrophy Signaling Pathway in Elite Male Athletes Following Anterior Cruciate Ligament Surgery (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
6 Effect of High Intensity Interval Training (HIIT) on Serum Levels of Brain-DerivedNeurotrophic Factor (BDNF) and Insulin-Like Growth Factor I (IGF-1) in ActiveMen (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
7 Effect of Resistance Training along with Electrical Muscle Stimulation on Serum Levels of Some of the Molecular Markers of Muscle Hypertrophy in Male Athletes after Anterior Cruciate Ligament Surgery (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
8 The comparison of effect of high intensity interval and continues training on skeletal muscle sestrin۲ in old rats (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
9 The Effects of Aerobic Training and Omega-۳ Intake on Aβ۴۲, Neprilysin and γ- Secretase in the Hippocampus of Male Rats Alzheimer s model (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
10 بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تداومی با شدت های مختلف بر سطوح آمیلویید بتای 42 و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پلاسمای زنان مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
11 بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با عزت نفس در بین دانش آموزان هنرستان تربیت بدنی شهرستان بابل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
12 تاثیر ۱۲ هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا بر عوامل خطرزای بیماری شریان کاروتید مرتبط با حمله های ایسکمیک مغزی در مردان میانسال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی
13 تاثیر ۸ هفته تمرین اینتروال شدید بر برخی ریسک فاکتورهای پیشگویی کننده سکته قلبی در مردان میانسال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت
14 تاثیر تمرین ترکیبی (هوازی مقاومتی) بر سطوح سرمی مالون دی آلدئید و گلوتاتیون پراکسیداز جانبازان شیمیایی آلوده به گاز خردل (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
15 تاثیر تمرین هوازی با شدت کم و مصرف امگا 3 بر عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز در هیپوکامپ موش های صحرایی نر سالم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
16 تاثیر تمرینات مقاومتی شدید بر سطوح سرمی BDNF و IL-6 زنان دارای اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
17 تاثیر تمرینات مقاومتی شدید بر سطوح سرمی پروتیین شوک گرمایی 72 و اینترلوکین- 6 زنان دارای اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
18 تاثیر تمرینات هوازی و تمرینات تناوبی شدید HIIT بر سطوح سرمی فاکتور نکروزکننده تومور آلفا و اینترلوکین -6 مردان جوان دارای اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
19 تاثیر حاد تمرینات کششی تسهیل عصبی عضلانی بر تعادل پویا و پرش عمودی مردان فعال (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
20 تاثیر حاد یک جلسه تمرین تداومی روی نوار گردان بر میزان HSP72 و TAC هیپوکامپ موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
21 تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی بر سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز پلاسمای مردان غیر فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
22 تاثیر مصرف امگا 3 بر پاسخ پروتیین شوک گرمایی متعاقب یک جلسه فعالیت دویدن در زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
23 تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید HIIT بر سطوح سرمی اینترلوکین -6 IL-6 و فاکتور نکروزکننده تومور آلفا TNF-α و برخی عوامل ترکیب بدنی در مردان جوان دارای اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
24 تاثیر یک دوره تمرین تناوبی با شدت بالا بر پاسخ نشانگرهای التهابی پیشگویی کننده سکته مغزی در مردان میانسال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی، تغذیه و پژوهش های نوین روانشناسی
25 تأثیر مصرف مکمل امگا 3 بر سطوح پلاسمایی پروتئین واکنشی C و اینترلوکین-6 متعاقب یک جلسه تمرین تناوبی شدید در مردان جوان فعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
26 تمرینات تداومی شدید، سطح فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و فاکتور نکروز تومور آلفا را در هیپوکامپ موش های صحرایی نر سالمند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی
27 مقایسه محتوا و تراکم مواد معدنی استخوان ران کاراته کاران سالمند و افراد غیر ورزشکار (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
28 مقایسه هشت و دوازده هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIT) بر برخی شاخص های قلبی و عروقی کلاسیک و مدرن مردان فعال (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی