دکتر سید مجتبی حسینی نسب

دکتر سید مجتبی حسینی نسب استادیار گروه مهندسی نفت، مخازن هیدروکربوری دانشگاه علم و صنعت

دکتر سید مجتبی حسینی نسب

Dr. Seyed Mojtaba Hosseini nasab

استادیار گروه مهندسی نفت، مخازن هیدروکربوری دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.