دکتر هادی عباسی

دکتر هادی عباسی معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی

دکتر هادی عباسی

Dr. Hadi Abbasi

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.