حجة الاسلام سید ناصر حیدری

حجة الاسلام سید ناصر حیدری نایب رئیس شورای شهر یزد

حجة الاسلام سید ناصر حیدری

Seyed naser Heydari

نایب رئیس شورای شهر یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.