دکتر محسن رفیعیان

دکتر محسن رفیعیان عضو هیت علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد

دکتر محسن رفیعیان

Dr. Mohsen Rafian

عضو هیت علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی توسعه نظام نوآوری منطقهای در ایران (نمونه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 14، شماره: 2
2 بررسی نقش رنگ در منظرشهری (نمونه موردی محله خلجا اصفهان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 6، شماره: 23
3 تبیین مدل برندسازی شهری در راستای توسعه گردشگری (نمونه مورد مطالعه: شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 43
4 تحلیل تجربی نقش بخش معدن در توسعه اقتصاد منطقه ای یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 29، شماره: 23
5 تحلیل کیفی مسیرهای گردشگری شهر یزد با تأکید بر سلسله‌مراتب ورود (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 1، شماره: 1
6 تحلیلی بر ادراک «کیفیت معنای مکان» با تأکید بر مکان‌های عمومی شهر یزد (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 2
7 راهبردهای عرصه میراث جهانی مبتنی بر تحلیل سناریوهای تغییر کاربری زمین شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 10، شماره: 3
8 سنجش احساس امنیت شهروندان با استفاده از مولفه های منظر شهری (نمونه موردی: محله اوین) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 10، شماره: 21
9 گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافتهای فرسوده (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کاربری های مذهبی محدوده میراث جهانی شهر یزد با تاکید بر ویژگی پناهگاهی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
2 تاثیر فرهنگ اسلامی در شهر آینده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
3 تبیین تاثیرگذاری صنعت نفت و گاز بر ساختار فضایی شهرهای میزبان این صنعت در یک سده اخیر(مطالعه موردی : نفت شهرهای جنوب ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
4 تحلیل جایگاه کشاورزی شهری در ارتقای توسعه شهری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
5 تدوین اولویت های طرح های توسعه شهری با تاکید برنقش برندسازی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
6 تدوین شاخصهای سنجش عدالت فضایی در محلات معاصر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
7 تربیت اسلامی در شهر آینده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
8 تعیین مشخصه اساسی کیفیت مکانهای عمومی شهری نمونه مورد مطالعه: میادین شهر یزد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
9 راهبردهای فرهنگ اسلامی در کالبد شهر آینده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
10 رتبه بندی وضعیت شاخص های رفتاری شهر اسلامی بر اساس مدل تاپسیس ( نمونه موردی :کلانشهر اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
11 روش شناسی مطالعات شهرسازی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
12 ساحت شناسی فلسفی، حکمی و معرفتی عدالت در فضاهای عمومی شهری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
13 ساماندهی فضایی_کالبدی منطقه کلانشهری یزد با تاکید بر الگوی فضایی جمعیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران
14 سیر تکوین نظریه توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
15 کاربرد مدل های هوش مصنوعی در آینده پژوهی ساختار فضایی شهرآینده (نمونه موردی: کلانشهریزد) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی