دکتر نوشین بنار

دکتر نوشین بنار

دکتر نوشین بنار

Dr. Noshin Banar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بازاریابی حسی بر نیات رفتاری مشتریان از طریق لذت جویی، دلبستگی به مکان و اعتماد ( مطالعه موردی: مدارس فوتبال شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 5، شماره: 1
2 ارائه چارچوب تحلیل سیستماتیک فرایند تولید تا مصرف کالاهای ورزشی ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 60
3 ارائه چارچوب تحلیلی الگوی تضمین کیفیت سیستم آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 21
4 ارائه مدل رفتار تعاملی اعضای جوامع برند مبتنی بر رسانه های اجتماعی (مطالعه موردی: هواداران باشگاه های حرفه ای فوتبال) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 55
5 ارایه مدل اندازه گیری موانع توسعه والیبال قهرمانی زنان ایران در سه سطح کلان، میانی و خرد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 40
6 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه های آمادگی جسمانی با نقش میانجی تصویر و شهرت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 2
7 بررسی تعهد سازمانی نیروهای داوطلب و کارمندان حقوق بگیر ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 2
8 بررسی شایستگی های شغلی مدیران باشگاه های ورزشی اصفهان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 32
9 بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی و ارائه مدل کیفیت ارتباط سرمایه های انسانی والیبال بانوان ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 4، شماره: 1
11 تاثیر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت ارتباط با تماشاگران لیگ حرفه ای والیبال زنان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 41
12 تحلیل منظرهای توسعه مشارکت ورزشی در استان گیلان: خدمات، اقشار، عوامل، متولیان، نیازها، چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 48
13 تعیین موانع و شیوه های توسعه ابعاد نظام حقوق ورزشی کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 74
14 رابطه بازاریابی حسی با وفاداری مشتریان به واسطه دلبستگی به مکان و رضایت در سرزمین موجهای آبی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 14
15 طراحی مدل تصمیم گیری حمایت مالی در ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
16 طراحی مدل تعهد ورزشی دانشجویان ورزشکار: نقش سازه های انگیزش و رضایتمندی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 3
17 طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 2
18 طراحی مدل عوامل اثرگذار بر ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 76
19 عوامل موثر بر مالکیت هواداران در باشگاه استقلال با استفاده از نظریه ی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 65
20 کاربرد ابزارهای بازاریابی عصبی در ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) دوره: 2، شماره: 4
21 کاربرد استراتژی تمایز در ارتقای عملکرد کسب وکار باشگاه های ورزشی با تاکید بر بازاریابی صدا و مدیریت دانش مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 44
22 نقش دیپلماسی ورزشی در ارتقا تعاملات بین المللی(نظریه داده بنیاد) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 72
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنتولوژی استروالدر در مدل کسب وکار بازی و ورزش کودکان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
2 ارتباط بازاریابی اجتماعی با مشارکت ورزشی زنان باشگاه های ورزشی مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
3 الویت بندی عوامل شکل دهنده وضعیت مسئولیت اجتماعی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان در مورد کودکان بی سرپرست و بدسرپرست شهر رشت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
4 بازاریابی رابطه مند و تاثیر آن بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای شهر همدان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
5 بررسی اثرگذاری عوامل فردی و آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید ناگهانی محصولات ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی
6 بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند در وفاداری حامیان مالی ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
7 بررسی شوخ طبعی سازمانی در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
8 بررسی مؤلفه های موثر بر میزان کارآیی معلمان تربیت بدنی شهرستان بهار (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
9 بررسی موانع نوآوری درسازمان های ورزشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
10 بررسی نیات رفتاری کودکان و نوجوانان شرکت کننده در مدارس فوتبال شهر کرمانشاه با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
11 بکارگیری نوآوری آموزشی در ترویج سواد بدنی (مطالعه مدارس استان گیلان) (دریافت مقاله) اولین همایش مجازی ملی یافته های نوین در تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی
12 تاثیر بازاریابی اجتماعی ورزش دانش آموزی در توسعه مشارکت ورزشی خانواده (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت
13 تاثیر بسترهای فرهنگ هواداری بر هویت یابی هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
14 تاثیرپذیری رضایتمندی مشتریان فروشگاه های ورزشی از الگوی سبک زندگی (AIO) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
15 تبیین رابطه شایستگی های بازاریابی و عملکرد مالی کسب وکارهای ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
16 تحلیل شکاف (مقایسه وضعیت موجود و مطلوب) مصرف ورزشی بانوان شهر رشت (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
17 رابطه بازاریابی حسی با وفاداری مشتریان با میانجی گری دلبستگی به مکان و رضایت (مطالعه موردی: سرزمین موجهای آبی شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
18 رابطه بازاریابی حسی و وفاداری با میانجیگری دلبستگی به مکان و رضایت (مطالعه موردی: سرزمین موج های آبی شهر مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
19 شناسایی شرایط مداخله گر اتخاذ مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقلال با استفاده از روش داده بنیاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
20 شناسایی عوامل علی موثر بر توسعه محصول در کسب و کار بازی و ورزش کودکان با تاکید بر هوشهای چندگانه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
21 شناسایی فرصتهای شغلی رشته تحصیلی مهندسی ورزش با تاکید بر نیاز بازار کار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
22 شناسایی مزیتهای رقابتی توسعه گردشگری ورزشی استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
23 طراحی مدل توسعه ورزش های الکترونیک با استفاده از نظریه داده بنیاد: با رویکرد ایجاد کسب وکار و اشتغال زایی در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
24 قوانین مشارکت برای ورزشکاران دارای اختلال هویت جنسیتی: سه نهاد بین المللی ورزش (IOC, IAAF, WR) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
25 مرور نظام مند نظریات فمینیستی: ورزشکاران زن دارای اختلال هویت جنسیتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
26 مروری بر عوامل موثر بر رشد و موفقیت استارت آپ های ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
27 مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان در قبال کودکان تحت پوشش جمعیت امام علی (ع) (مورد مطالعه: سازمانهای ورزشی شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
28 نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه اکوتوریسم ورزشی منطقه آزاد انزلی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت