حلیمه خاتون حیدری

 حلیمه خاتون حیدری تفسیر و علوم قرآن/مدرسه فقه و قرآن/مجتمع آموزش عالی خواهران/المصطفی/مشهد/ایران

حلیمه خاتون حیدری

Halimeh Khatoun Heidari

تفسیر و علوم قرآن/مدرسه فقه و قرآن/مجتمع آموزش عالی خواهران/المصطفی/مشهد/ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.