آقای دکتر حسن ملکی

دکتر حسن ملکی استاد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر حسن ملکی

Dr. Hasan Maleki

استاد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن ملکی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی محتوای کتب علوم تجربی دوره راهنمایی از دیدگاه الگوی آموزش خلاقیت پلسک (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
2 بررسی تربیت سیاسی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 16
3 بررسی میزان نقش طراح آموزشی در تالیف کتاب درسی از دیدگاه متخصصان برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 14
4 بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
5 بررسی نقش عناصر برنامه درسی کلاین در افت تحصیلی درس ریاضی سال اول دوره متوسطه از دیدگاه شرکای برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 17
6 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 37
7 تاثیر بازیهای آموزشی رایانه ای برانگیزش تحصیلی مفاهیم ریاضی دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 18
8 رهبری معلم در اجرای برنامه درسی؛ چالشها و فرصتها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 3
9 ساختار کتاب درسی و رویکرد حل مسیله (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
10 طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آموزش عالی ایران به شیوه ی نظریه ی زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 4
11 طراحی برنامه درسی میان رشته ای در حوزه آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
12 طراحی و ارایه مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 1
13 طراحی و اعتبار یابی الگوی بومی برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مولفه های زیبایی شناسی و هنر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 1، شماره: 2
14 طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 4
15 عوامل، ملاک ها و نشانگرهای الگوی بومی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 6
16 کیفیت سنجی برنامه های درسی تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
17 مقایسه اثربخشی روش های تدریس مشارکتی و بارش مغزی بر کفایت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 32
18 مقایسه تأثیر آموزش راهبردهای تصویر سازی ذهنی، تفکربلند، بازنمایی کتبی و بازنمایی حرکتی بر عملکرددانش آموزان ابتدایی در حل مسائل کلامی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
19 مقایسه نگرش و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه مدارس دولتی، نمونه و غیردولتی شهرستان های استان تهران در سال تحصیلی 89-1385 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 6
20 نقددیدگاه پست مدرنیسم در برنامه درسی با شاخصهای مبانی فلسفی تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 1
21 واکاوی پذیرش نوآوری های برنامه درسی در نظام آموزش عالی (مورد مطالعه: آیین نامه بازنگری برنامه درسی دانشگاه های ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی یادگیری الکترونیک بر تفکر خلاق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
2 ارزیابی اهداف و محتوای کتب علوم تجربی دوره راهنمایی از دیدگاه الگوی آموزش خلاقیت پلسک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
3 ارزیابی تأثیر کارخانه تولید سیمان بر پراکنش مکانی تجمع سرب و کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
4 بررسی اثر تراکم های مختلف برعملکرد و اجزای عملکرد لاین های گلرنگ در شرایط دیم منطقه میانه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
5 بررسی اثر تراکم های مختلف کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد لاینهای گلرنگ در شرایط دیم درمنطقه میانه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
6 بررسی ارتباط عمودی محتوای کتابهای درسی علوم تجربی دوره راهنمایی، براساس شاخص توالی محتوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 بررسی جایگاه برنامه درسی چندفرهنگی در کتاب های درسی (ادبیات،تاریخ و تعلیمات اجتماعی) دوره راهنمایی سال تحصیلی 91-1390 (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی
8 بررسی رابطه بین سیاست های مالی و اتخاذ استراتژی های تجاری با تاکید بررفتار استفاده کننده گان از اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
9 بررسی عوامل مؤثر در تنظیم و سازماندهی عمودی محتوای کتابهای درسی علوم تجربی دوره راهنمایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
10 بررسی عوامل موثر بر خلق دانش در دانشجویان علوم تربیتی دانشگاههای تهران و علامه طباطبائی (ره) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
11 تبیین مبانی معرفت شناسی برنامه درسی تعلیم و تربیت عمومی براساس آموزه های قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
12 تحلیل دینامیکی پره روتور کامپوزیتی دارای زاویه هشتی و نوک پارویی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
13 تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان سال تحصیلی ( 95-94) براساس شاخص(مولفه) های چندفرهنگی مستخرج از اسناد بالادستی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر حسب شاخص های تربیت دینی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
15 حل عددی تاثیر جت عکس العملی ونازل جانبی بر ضرایب ایرودینامیکی یک پرتابه ابر صوتبازگشت پذیر به جو (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
16 دیدگاه برنامه درسی فطری- معنوی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
17 رفتار و روابط انسانی با رویکرد اسلامی در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
18 مفاهیم آسیب شناسی سیاست گذاری برنامه درسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
19 مقایسه پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی با دانش آموزان خارج از طرح در پایه چهارم ابتدایی استان همدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
20 موضوع مدیریت کسب کار وکارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی