دکتر صابر محمدپور

دکتر صابر محمدپور هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه گیلان، دانشیار گروه شهرسازی

دکتر صابر محمدپور

Dr. Saber MohammadPour

هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه گیلان، دانشیار گروه شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیرات سیاست های حمل ونقلی در بهبود رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 8
2 ارزیابی عوامل موثر بر رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری (موردپژوهی: پارک آب وآتش تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 38
3 ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهر با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: خیابان های شهر رشت ) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 1
4 ارزیابی میزان سهم عوامل فردی و فضایی در شیوه سفر درون شهری مطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 6، شماره: 2
5 ارزیابی و سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل شهرها با استفاده از مدلهای کمی (مطالعه تطبیقی بین کلان شهره ای تهران و سیدنی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 10، شماره: 32
6 ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری ناحیه ساحلی خزر از دید گردشگران )مطالعه موردی:شهرستان چالوس( (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 3، شماره: 10
7 اولویت بندی سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل منطقه ای (مطالعه موردی: استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 84
8 Investigating the Effects of Transportation Policies on Sustainable Neighborhood Development (Case Study: Chelekhaneh Neighborhood, Rasht City) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 25
9 Spatial Analysis of Housing Indicators for Informal Settlements (Case Study, Informal Settlements In Tabriz Metropolis, ۱۹۹۶ and ۲۰۱۶) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه فضایی دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی پراکنش، استانداردها و محاسبه ی سرانه ی فضای سبز شهری براساس مدل بهرام سلطانی، مورد شناسی: منطقه یک شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 10
11 بررسی تاثیر نگرش های ذهنی شهروندان بر میزان استفاده از حمل و نقل عمومی (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 10، شماره: 1
12 بررسی عوامل موثر بر توسعه حمل ونقل عمومی باتوجه به فرم شهری (مطالعه موردی: محله های پیرسرا، گلسار، لاکانشهر و مسکن مهر شهر رشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه راهبردی شهرسازی دوره: 1، شماره: 2
13 برنامه‌ریزی راهبردی توسعه یکپارچه حمل‌و‌نقل منطقه‌ای (مطالعه موردی استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
14 تحلیل شاخص های آسیب پذیری در بافت های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: محله سیروس تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 1
15 تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 4
16 تحلیل فضایی شاخص های کیفیت زندگی با استفاده از الگوریتم AZP (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 2
17 تحلیل و ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان شهر تبریز از سیستم حمل ونقل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 13، شماره: 27
18 تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی فضایی شهر گرگان با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 3
19 تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدمات رسانی سامانه اتوبوس های تندرو(BRT) منطقه ۳ کلانشهر تهران با رویکرد حمل و نقل پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 3
20 تحلیلی بر مدیریت تقاضای سفر در راستای حمل و نقل پایدار شهری (موردپژوهی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 21
21 تدوین و ارزیابی راهبردهای توسعه یکپارچه الگوهای حمل و نقل در راستای پایداری، با بکارگیری فرآیند تحلیل شبکه ای(مطالعه موردی: استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 2
22 چیستی و چرایی مفهوم تجدید حیات شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 28، شماره: 128
23 سیستم حمل و نقل BRT، مدل آماری Servqual، رضایتمندی مسافران، ابعاد چهارگانه میزان کیفیت خدمات، BRT تبریز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 3
24 شناسایی و رتبه‌بندی موانع آینده برای پیاده‌سازی استراتژی‌های حمل‌ونقل ‌شهری پایدار (مطالعه موردی: شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 103
25 کاربست سیاست های طراحی شهری در راستای ایجاد محلات پایدار با تاکید بر رویکرد TOD (موردپژوهی: محله منصور تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 1
26 کاربست سیاست های کاربری زمین در راستای ارتقای تاب آوری شهری مطالعه موردی: شهر رودبار (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 3
27 مسیریابی بهینه تخلیه اضطراری در بافت های مرکزی شهری (نمونه مورد مطالعه: منطقه ۱ شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 5، شماره: 2
28 مطالعه ی پیشران های موثر بر پایداری مسکن شهر قزوین بر مبنای رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 8، شماره: 1
29 نقش مولفه های زیبایی شناختی منظر طبیعی پیرامون سدها در توسعه گردشگری ساحلی (مورد مطالعه: محدوده سد سفیدرود منجیل) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های زیست محیطی حمل و نقل: تبیین چالش ها و تدوین راه حل ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
2 ارائه راهبردهای موثر در تاب آوری اجتماعی شهرها با رویکرد تدوین سناریو (نمونه مورد مطالعه: استان گیلان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
3 ارزیابی آسیب پذیری مکانی زیرساخت های منطقه ای از دیدگاه پدافند غیرعامل (مورد پژوهی استان گیلان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
4 ارزیابی نقش حقوقی شوراهای اسلامی و شهرداریها در توسعه مدیریت شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
5 الگوی انتخاب بهینه پناهگاه های اضطراری چند منظوره با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های نوین در معماری با رویکرد تعامل انسان و محیط زیست
6 بررسی آسیب پذیری محلات شهری در برابر زلزله نمونه موردی: چهار محله شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
7 بررسی تجربیات جهانی در دستیابی به حمل ونقل یکپارچه منطقه ای (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های نوین در معماری با رویکرد تعامل انسان و محیط زیست
8 بررسی کلی ساختار شهر زندگی پذیر در شهرهای بندری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
9 بررسی مفهوم فرهنگ مشارکت شهروندی در امور شهر الکترونیکی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
10 بررسی نقش مناطق ازاد ایران در توسعه منطقه ای (محدوده مورد مطالعه استان گیلان منطقه آزاد بندرانزلی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
11 برنامه ریزی راهبردی توسعه یکپارچه حمل و نقل منطقه ای (مطالعه موردی استان کرمان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
12 برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل ریلی بین شهری استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
13 برنامه ریزی محلات اسلامی با تاکید بر پارادایم شورا محوری ( مقایسه تطبیقی رهیافت ارتباطی و نظریه شورا در اسلام) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
14 تحلیل انتقادی نظریه های شهرسازی اسلامی در راستای تبیین مفهومی شهرسازی نوین اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
15 تحلیل انتقادی نظریه های شهرسازی اسلامی در راستای تبیین مفهومی شهرسازی نوین اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
16 تحلیل تغییر کاربری اراضی شهری بجنورد بعداز استان شدن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
17 تحلیل و ارزیابی سازگاری اراضی شهری با استفاده از مدل AHP محدوده ی موردمطالعه : نواحی پیرامون حرم مطهر علی ابن موسی الرضا شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
18 تدوین و ارزیابی راهبردهای توسعه یکپارچه حمل و نقل منطقه ای با استفاده از مدل سوات (SWOT) و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: استان کرمان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
19 جایگاه و نحوه تبلور عدالت در فضاهای شهری از منظر اسلام با تاکید بر خیابان های شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
20 جایگاه و نحوه تبلور عدالت در فضاهای شهری از منظر اسلام با تاکید بر خیابانهای شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
21 حکمرانی در شهر بندری: دارایی ها و روند توسعه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
22 سنجش میزان رضایت از کیفیت طرح مسکن مهر از دیدگاه شهروندان(نمونه مطالعاتی: مسکن مهر رودبار) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
23 طبقه بندی کاربری اراضی و محاسبه تغییرات سال های ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۱ (مطالعه موردی: شهرستان رامسر) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
24 مقایسه اثرات زیست محیطی فاز بهره برداری حمل و نقل ریلی و جاده ای با رویکرد حمل ونقل پایدار (نمونه مورد مطالعه: آزادراه و خط راه آهن قزوین-رشت) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک