مهندس اسماعیل سلیمی

مهندس اسماعیل سلیمی معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

مهندس اسماعیل سلیمی

Esmaeil Salimi

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.