مهندس مرجانه میری

مهندس مرجانه میری معاون کنترل و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و امور مهندسین ناظر اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران

مهندس مرجانه میری

Marjaneh Miri

معاون کنترل و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و امور مهندسین ناظر اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.