دکتر اسدالله بابایی فرد

دکتر اسدالله بابایی فرد دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

دکتر اسدالله بابایی فرد

Dr. Asadollah Babaiefard

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اینترنت، هویت، و زندگی روزمره دانش جویان دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی رامسر (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 5، شماره: 2
2 بازآفرینی هویت فرهنگی قومی در میان مردم عرب خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 16، شماره: 3
3 بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سینمای عامه پسند ایران در دهه ۷۰ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 4
4 بررسی برخی از عوامل موثر بر سبک زندگی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 1، شماره: 4
5 بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 12، شماره: 1
6 بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش به طلاق در میان زوجین شهر کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 6، شماره: 15
7 بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش به طلاق در میان زوجین شهر کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 5، شماره: 13
8 بررسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دانشجویان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 4
9 بررسی عوامل موثر بر فردگرایی در میان دانشجویان دانشگاه های کاشان و علوم پزشکی کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 4
10 بررسی عوامل موثر بر ناسازگاری زوجین در زندگی مشترک درخانواده های شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 1
11 پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت یابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 10، شماره: 2
12 تاثیر اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن بر هویت فرهنگیدانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 13، شماره: 1
13 تاثیر بازی های کامپیوتری بر خشونت کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 3
14 تعامل تغییرات فرهنگی و ادبیات: بررسی تغییر سیمای زن در ادبیات فارسی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 2، شماره: 4
15 تغییر ملاک های عشق: چالش عشق در رویارویی با مدرنیته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 4، شماره: 1
16 دین در وضعیت پست مدرن؛ از فضای ریزوماتیک تا اسارت در ماتریکس (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه غرب دوره: 1، شماره: 4
17 عوامل اجتماعی مرتبط در فشارهای زندگی زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 14، شماره: 54
18 عوامل اجتماعی موثر بر گرایش زنان به مدیریت بدن در شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 13، شماره: 4
19 عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پایبندی به سبک زندگی اسلامی در میان دانشجویان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 26
20 عوامل موثر بر طرد اجتماعی سالمندان در شهرهای کاشان و آران و بیدگل (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 22، شماره: 84
21 فراتحلیل کیفی پژوهش های ناظر بر زمینه ها و عوامل تغییرات خانواده ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 12، شماره: 45
22 فراتحلیل مطالعات دینداری و هویت ملی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 10، شماره: 1
23 فراتحلیل مطالعات رابطه بین سرمایه فرهنگی و شادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 1، شماره: 1
24 فراتحلیل مطالعات رابطه بین سرمایه فرهنگی و شادی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
25 مطالعه تاثیر اینترنت بر سرمایه فرهنگی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 15، شماره: 56
26 نقش شهرهای مصرفی در زندگی شهروندان با رویکرد مردم نگارانه (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معماری نوین دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بافت های فرسوده ی شهری و بروز جرم (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
2 بافت های فرسوده ی شهری، فرصتی برای توسعه ی گردشگری با نگاهی به وضعیت و قابلیت های گردشگری بافت های فرسوده ی شهر کاشان (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
3 بررسی پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی (نمونه موردی مسکن مهر کاشان) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مسکن پایدار
4 بررسی پوشش زنان در تاریخ معاصر ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
5 بررسی تاثیر اجرای برنامه پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دبیرستان های شهر هشتگرد ساوجبلاغ سال تحصیلی 94-95 (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 بررسی تاثیر اشتغال بر عزت نفس زنان شاغل شهر کاشان (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم انسانی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم
7 بررسی تاثیر رسانه های الکترونیک و عملکرد فرهنگی جامعه بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر آران و بیدگل (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم انسانی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم
8 بررسی تاثیرات چالشی تلویزیون ماهواره ای بر سبک زندگی خانواده ی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
9 بررسی تطبیقی اندیشهی آمریکاییشدن ماتیو آرنولد و غربزدگی جلالآلاحمد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
10 بررسی تغییرات رفتارهای دینی ایرانیان بر پایه تحلیل داده های پیمایش های ارزش ها و نگرش های ایرانیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی
11 بررسی شکاف نسل ها و تاثیر آن بر تغیییرات فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
12 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر استفاده از تلویزیون های ماهوارهای در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم انسانی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم
13 بررسی عوامل فرهنگی موثر بر طلاق در جامعه کنونی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
14 بررسی مسایل کلانشهرها( با تکیه بر نظریات جورج زیمل) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
15 بررسی نقش دینداری در سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی کاشان و پیام نور آران و بیدگل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی
16 بررسی وضعیت دینداری دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی کاشان و پیام نور آران و بیدگل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی
17 بررسی هویت ملی در قصه های عامیانه ی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
18 پست مدرنیسم و نمودهای آن در عرصه های مختلف زندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
19 پیامدهای فضای شهری بر مصرف شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
20 تاثیر بازی های کامپیوتری بر کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
21 تاثیر سبک زندگی در نحوه ی گذراندن اوقات فراغت با تاکید بر نظریات پیر بوردیو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
22 تاثیر فضای مجازی بر هویت افراد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
23 تاثیر فناوری های نوین بر تضاد بین نسلی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
24 تاثیرات فضای مجازی بر صنعت گردشگری در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
25 تأثیر تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات بر جهان کنونی (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
26 تبیین اوقات فراغت در بین زنان ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
27 تبیین مصرف گرایی در بافت قدیم و جدید شهر کاشان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
28 تبیین مصرف گرایی در بین زنان ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
29 تحلیل نقش مدرنیته در بازاندیشی هویت در ایران معاصر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
30 تعامل فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
31 تهاجم یا شبیخون فرهنگی در ایران اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
32 جریان فمینیسم به مثابه جنبش اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
33 چالش های بازی های رایانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
34 رهیافت تفسیری در نظریه ی اجتماعی مدرن با تأکید بر روش شناسی قوم نگارانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
35 عدالت آموزشی در ایران: ساختار یا عاملیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
36 فرصت ها و تهدیدهای بازی های رایانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
37 فضای مجازی و تاثیر آن بر ارتباط دو جنس مخالف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
38 فضای مجازی و تاثیر آن بر سبک زندگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
39 فمینیسم، مطالعات فرهنگی و روند تاریخی این جنبش در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
40 کودک و نوجوان و شیوه های مدیریت استفاده از تکنولوژی های ارتباطی نوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی
41 گردشگری فرهنگی و توسعه ی پایدار شهری با تاکید بر بازآفرینی بافت های فرسوده تاریخی (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
42 مروری بر نظریه های اجتماعی و فرهنگی مطالعات بدن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
43 مطالعه ی تأثیر بازی های رایانه ای بر رفتارهای اجتماعی و تحصیل دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
44 نظریه های فرهنگی فمینیسیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
45 نقش رسانه و تبلیغات در الگوی مصرف مقایسه قبل و بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
46 نگاهی به مقوله ی هویت در فضای شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
47 نگاهی جامعه شناختی به عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اعتیاد اینترنتی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم