دکتر آرمان محمودی اطاقوری

دکتر آرمان محمودی اطاقوری دانشیار گروه علوم گیاهی دانشگاه مازندران

دکتر آرمان محمودی اطاقوری

Dr. Arman Mahmoudi Otaghvari

دانشیار گروه علوم گیاهی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خاصیت ضد ویروسی عصاره لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent.)در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 26، شماره: 2
2 Biosystematics study of Plagiomnium in North of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 22، شماره: 1
3 Isoenzyme Investigation and Morphometrics Study of Neckera complanata and Neckera crispa (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 7، شماره: 1
4 Morphometric and zymogram patterns of peroxidase and superoxide dismutase enzymes analysis in populations of mosses in north of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 7، شماره: 2
5 Numerical taxonomy of the genus Glycyrrhiza in the Hyrcanian region (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 19، شماره: 2
6 Palynological study of Plantago major and P. lanceolata in north of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 21، شماره: 1
7 Plants Role in Noise Reduction of Interior Walls (Comparison of Noise Absorption in Native Species and Non-Native Species) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 3
8 بررسی دو گونه جنسPteris در جنگل های شمال ایران به روش آناتومی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 2
9 بررسی سیستماتیکی گونه های Paspalum (Poaceae)در ایران (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 12، شماره: 3
10 بررسی فیتوشیمیایی و پالینولوژی خزه های Forsstroemia remotifolia، Homalia besseri و Pseudoleskeella ‎catenulata در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 3
11 طراحی پنلهای صوتی در جداره های فضای داخلی ساختمان با الگوبرداری از سازوکار سرخسها (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 26، شماره: 3
12 ظرفیت مهار رادیکال آزاد و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گیاه Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring بر روی رده سلولی Vero (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 8، شماره: 4
13 مطالعه تنوع درون گونه ای جمعیت های گونه لور (Carpinus orientalis Mill) با استفاده از الگوی پروتئین های ذخیره ای بذر (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 2
14 مطالعه فیتوشیمیایی گونه های Plantago major و Plantago lanceolata در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 34، شماره: 3
15 مطالعهی مورفومتری جمعیتهای گونهی Smilax excelsa در استان مازندران…. (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 36، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کشت مخلوط نواری دو رقم برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 استخراج ترکیبات فنولی از جمعیت های گیاه دارویی سیب زمینی ترشی (Helianthus tuberosus L.) درناحیه شمال ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
3 استخراج رنگریزه های کلروفیل، کاروتنویید و آنتوسیانین از گیاه دارویی سیب زمینی ترشی (.Helianthus tuberosus L) در شمال ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 استخراج رنگریزه های کلروفیل، کاروتنویید و آنتوسیانین از گیاه دارویی سیب زمینی ترشی Helianthus tuberosus L در شمال ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 استفاده ازجلبکها به عنوان شاخص زیستی درارزیابی آب رودخانه حاجی ماهرود شهرستان نور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 Extraction of inulin from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) by using Highintensity ultrasound in the north of Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
7 Identification and Comparison of the Chloroplast DNA trnL-F of the Populus caspica Populations from the Hyrcanian Forests; North West of Iran (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
8 Morphometrical study of Plagiomnium genus (Moss) in Guilan province of Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
9 Study of polymorphism in Neckera complanata moss populations based on peroxidase isoenzyme system in the north of Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
10 The study of peroxidase isoenzymes banding patterns in populations of Forsstroemia remotifolia moss in Golestan and Mazandaran provinces of Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
11 بررسی آناتومیکی گونه هایی از جنس نمدار (Tilia) در استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
12 بررسی پراکنش گونه Carpinus orientalis Betulaceae درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
13 بررسی پلی مورفیسم rnL-F گونه های صنوبر Populus caspica و Populus alba منطقه غرب جنگل های هیرکانی شمال ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
14 بررسی تنوع ژنتیکی Poplus albaدر خراسان رضوی با استفاده از مارکرRAPD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
15 بررسی تنوع ژنتیکی Poplus albaدرشمال ایران با استفاده از مارکرRAPD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
16 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای گونهی Equisetum telmateia در شمال ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
17 بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی گونه Glycyrrhiza echinata توسط مارکر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
18 بررسی خاصیت آنتی اکسیدان و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گل های لعل کوهستان Oliveria decumbens Vent بر روی رده سلولی Vero (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
19 بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشه در شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
20 بررسی ظرفیت آنتیاکسیدانی و اثر سیتوتوکسیک عصارهی گیاه Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring بر روی رده سلولی ورو Vero در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
21 بررسی متابولیت های گیاهی موجود در 3 گونه ازMenthaدر 3 استان شمالی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
22 بررسی مورفومتری خزه جنس plagiomnium در استان گلستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
23 بررسی و تحلیل رفتار آکوستیکی سرخس های بومی و غیربومی بر اساس ساختار مورفولوژیکی آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
24 بررسی و مطالعه تنوع زیستی فیتوپلانکتون های رودخانه هراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
25 بررسی و مقایسه قند های موجود در جمعیت های چهار گونه جمع آوری شده از جنس گل راعی (Hypericum )در شمال ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
26 چالش های زیست محیطی رودخانه هراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
27 خواص دارویی گیاه Helianthus tuberosus (سیب زمینی ترشی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
28 طرح پیشنهادی پنل صوتی با الهام گیری از ساختار مورفولوژیکی گیاهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
29 کاربرد سیتماتیکی ویژگی های آناتومیکی دم اسب (Equisetum) در جداسازی گونه های آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
30 کالیبراسیون دستگاه ترموسایکلر جهت بررسی تنوع ژنتیکی سرخس Asplenium با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
31 مطالعه تنوع زیستی جلبکها در تالاب تشبندان محمودآباد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
32 مطالعه ریخت شناسی دانه گرده گونه های Mentha pulegium و Mentha longifolia در استانهای مازندران و گلستان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
33 مطالعه ریخت شناسی دانه گرده گونه های Plantago major L. و Plantago lanceolata L. در شمال ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
34 مطالعه فلورستیک گرامینه های استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
35 مطالعه کاریوتیپ یازده جمعیت از گیاه دارویی کاسنی ( C.intybus ) در شمال ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 مطالعه مورفومتری در جمعیت های خزه های Forsstroemia remotifolia و Homalia besseri در استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
37 مطالعه ی آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) بر روی گونه های جنس Plagiomnium در استانهای گیلان، مازندران و گلستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
38 مطالعه ی بیوسیستماتیک خزه های جنس Nechera از خانواده Neckeraceae در استان مازندران با استفاده از روش مورفومتری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
39 معرفی گیاهان آبزی تالاب تشبندان محمودآباد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
40 مقایسه جمعیت های گونه Hypericum perforatum در شمال ایران بر اساس میزان ترکیبات فنولی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
41 مقایسه ساختار تشریحی دو گونه spiraea hypericifolia و spiraea crenata (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
42 مقایسه محتوای فنول، فلاونول و فلاونویید کل جمعیت های مختلف بارهنگ برگ پهن Plantago major L جمع آوری شده از شمال ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی