پروفسور ترحم مصری گندشمین

پروفسور ترحم مصری گندشمین دانشگاه محقق اردبیلی

پروفسور ترحم مصری گندشمین

Prof. T Mesri Gundoshmian

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سیستم های حرکتی مختلف تراکتور بر تراکم خاک و لغزش چرخ های محرک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 22، شماره: 79
2 ارزیابی پتانسیل توان باد به‌عنوان منبع تولید برق در شهر پارس‌آباد مغان، ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
3 استفاده از روش بینایی استریو به‌منظور طبقه‌بندی کلوخه‌های حاصل از عملیات خاک‌ورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
4 برآورد مقاومت فروروی در خاک های زراعی دشت اردبیل با استفاده از توابعانتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
5 بررسی اثر پیش تصفیه قلیایی بر بهبود شرایط تولید بیومتان از هضم بی هوازی مخلوط پسماند جامد شهری و لجن فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 1
6 بررسی و ارزیابی سامانه فراصوت در تعیین و تشخیص ارتفاع تاج پوشش گیاه ذرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
7 برنامه‌ریزی مسیر حرکت بهینه ماشین در مزارع مستطیلی‌شکل با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
8 بهینه سازی مکانیزاسیون عملیات خاک ورزی و کاشت سویا با استفاده از رویکرد تاگوچی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار دوره: 2، شماره: 1
9 شبیه سازی برنامه ریزی مسیر بهینه آن لاین ماشین در مزارع مثلثی شکل با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 2
10 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه لیزری تشخیص ارتفاع محصولات مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
11 فعالیت متانوژنیک در تولید بیوگاز از هضم مشترک بی هوازی خشک و تر زباله جامد شهری و لجن فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 105
12 مدل سازی راندمان انرژی در تولید مرغ گوشتی به کمک رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون (مطالعه موردی: استان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 2
13 مدل سازی ریاضی هزینه های نگهداری و تحلیل عمر مفید اقتصادی تراکتورهای کشاورزی (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 5
14 مدل‌سازی تراکم خاک زیر تایر تراکتور با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
15 مقایسه عملکرد شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه و توابع با پایه شعاعی در برآورد ستانده انرژی مرغ گوشتی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر زاویه برش تیغه بر روی نیروی برشی و تنش برشی ساقه سویا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 ارائه مدل ریاضی افت هدکمباین با استفاده ازآنالیز ابعادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
3 ارتباط کشاورزی دقیق و مدیریت کشاورزی در مزرعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی ماست کم چرب بر اساس مقیاس تولید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
5 ارزیابی اقتصادی سطوح مختلف مکانیزاسیون عملیات برداشت ذرت بذری در شهرستان پارس آباد مغان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 ارزیابی پتانسیل توان باد در شهر پارس آباد مغان، ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
7 ارزیابی پتانسیل تولید بیودیزل از منابع پسماند روغن و ضایعات مرغ و تولید بیو اتانول از پسماند نان: مطالعه موردی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 ارزیابی تکنیکی سطوح مختلف مکانیزاسیون عملیات برداشت ذرت بذری در شهرستان پارس آباد مغان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 ارزیابی تولید بیوگاز از هضم بیهوازی مزوفیلیک نیمه خشک زباله جامد شهری و لجن فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
10 ارزیابی چرخه حیات تولید بیوگاز از کاه گندم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
11 ارزیابی چرخه حیات در تولید بیوگاز: مطالعه موردی در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
12 ارزیابی چرخه حیاتLCA)میکروجلبک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 ارزیابی شاخصهای انرژی و نشرگازهای گلخانه ای حاصل ازمصرف انرژی درمرغداریهای صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
14 ارزیابی کارایی مصرف انرژی واحدهای تولید مرغ گوشتی توسط تکنیک تحلیل پوششی داده DEA مطالعه موردی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
15 استفاده از فناوری نوین حسگر التراسونیک جهت تشخیص ارتفاع محصول در کمباین برداشت دقیق (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
16 استفاده از مزیت نسبی در تعیین اولویت کشت عمده محصولات زراعی استان اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
17 افزودنی های مناسب به سوخت بیودیزل جهت افزایش بازده (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 انتخاب تراکتور به کمک تصمیم گیری چند معیاره به وسیله نرم افزار(DEXi) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
19 انرژی لازمه برداشت چغندرقند به روش مرسوم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
20 اولویت بندی روشهای دفع زباله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
21 برآورد حدود آتربرگ در خاک های زراعی دشت اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 برآورد مقاومت فروروی در خاک های زراعی دشت اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
23 بررسی آنزیم ها و نقش آن ها در بهبود فرآیند هضم بی هوازی، در راستای مدیریت پسماند شهری و تولید انرژی پاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
24 بررسی اثر رطوبت بر برخی خواص مکانیکی سه رقم پسته (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
25 بررسی اثر نانو ذرات بر تولید بیوگاز از هضم بی هوازی بخش آلی زباله های جامد شهری در شرایط مزوفیلیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
26 بررسی انتشار گازهای گلخانه ای تولید نارنگی بر اساس اندازه مزرعه در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
27 بررسی انواع راکتورهای و سیستم های تولید کمپوست براساس پارامترهای کنترلی فرآیند کمپوستینگ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
28 بررسی برخی خواص آیرودینامیک و فیزیکی دانه ی گلرنگ رقم پدیده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
29 بررسی پارامترهای ماده خشک و پروتئ ین موجود در پسماندهای غذایی به منظور جایگزینی در جیره غذایی دام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
30 بررسی تاثیر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده برحجم آب خروجی آب شیرین کن خورشیدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
31 بررسی تاثیر افزودن نانو ذرات گرافن اکساید به سوخت بیودیزل بر عملکرد و آلاینده های خروجی اگزوز یک موتور دیزل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
32 بررسی تاثیر سوخت بیودیزل (اتیل استر) حاصل از روغن بادام تلخ ایرانی بر عملکرد و انتشار آلاینده های موتور دیزل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
33 بررسی تأثیر فاصله کوبنده و ضدکوبنده و دور فن در میزان افت انتهای کمباین متداول (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 بررسی تأثیر میزان باز بودن الک ها و فاصله کوبنده و ضدکوبنده بر میزان افت عقب در کمباین متداول (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
35 بررسی ترکیبات معدنی موجود در پسماندهای غذایی به منظور جایگزینی در تغذیه طیور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
36 بررسی ترکیبات معدنی و الیاف موجود در پسماندهای غذایی به منظور جایگزینی در جیره غذایی دام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
37 بررسی تغییرات دمای آب شیرین کن خورشیدی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
38 بررسی تولید بیودیزل از دانه های روغنی در ایران و جهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
39 بررسی درصد چربی و مقدار انرژی موجود در پسماندهای غذایی به منظور جایگزینی در تغذیه طیور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
40 بررسی درصد چربی و مقدار انرژی موجود در پسماندهای غذایی به منظور جایگزینی در جیره غذایی دام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
41 بررسی درصد ماده خشک و پروتئین موجود در پسماندهای غذایی به منظور جایگزینی در تغذیه طیور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
42 بررسی سینتیک خشک شدن انگور بیدانه سفید در خشککن همرفت اجباری (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
43 بررسی کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور در کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
44 بررسی مخلوط کود دامی و ضایعات کشاورزی و تاثیر EC بر ازدیاد کرم ایزینیافتیدا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
45 بررسی مخلوط کود دامی و ضایعات کشاورزی و تاثیر pH بر ازدیاد کرم ایزینیافتیدا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
46 بررسی مزیت نسبی گندم و جو آبی و دیم در استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
47 بررسی و پتانسیل سنجی منابع مختلف زیست توده در ایران، در راستای مدیریت پسماند و تولید انرژی پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
48 برنامه ریزی مسیر بهینه آن لاین ماشین در مزرعه نامتقارن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
49 برنامهریزی مسیر حرکت برای ماشینآلات کشاورزی مزرعهای با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 بهبود تولید بیوگاز از هضم بی هوازی پسماند جامد شهری با پیش تیمار فراصوت در هاضم های غیرپیوسته مزوفیلیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
51 بهره وری از نیروی باد در مکانیزه کردن هوادهی استخر پرورش ماهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
52 پارامترهای موثر بر تولید بیوگاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
53 پتانسیل سنجی تولید بیواتانول از ضایعات خرما در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
54 پتانسیل سنجی و امکان سنجی تامین بیودیزل ماشین های کشاورزی از پسماند چربی مرغ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
55 پتانسیل سنجی و امکان سنجی تامین بیودیزل ماشین های کشاورزی از پسماند روغن خوراکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
56 پتانسیل منابع خام کشاورزی برای تولید سوخت بیودیزل در مقابل ارزش اقتصادی و کاهش منابع غذایی آن (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
57 پیش بینی وزن مخصوص ظاهری خاک زیر چرخ تراکتور با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی(ANFIS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
58 پیش بینی هزینه های نت تراکتورهای فعال در شرکت های خصوصی مکانیزاسیون استان آذربایجان غربی به روش هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
59 پیش بینی هزینه های نگهداری و تعمیر تراکتورهای فعال مجتمع کشت و صنعت آستان قدس رضوی با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
60 پیش بینی هزینه های نگهداری و تعمیر ماشین برداشت نیشکر فعال در ایران با استفاده ار شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
61 تاثیر زباله های شهری بر محیط زیست و راه هایی برای کاهش تاثیرات آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
62 تاثیر مقیاس تولید دوغ بر مصرف انرژی، نهاده ها و اثرات زیست-محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
63 تاثیر میزان سنگین کننده و نوع تایر بر لغزش، مقاومت غلتشی و بازده کششی تراکتور ITM750 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
64 تعیین الگوی تردد بهینه ماشینهای کشاورزی در مزارع مستطیلی شکل با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
65 تعیین الگوی تردد بهینهی ماشینهای کشاورزی در مزارع نامتقارن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
66 تعیین الگوی مصرف و شاخص های انرژی برای تولید نارنگی بر اساس اندازه مزرعه در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
67 تعیین الگوی مصرف و شاخص های انرژی و اقتصادی برای تولید مرغ گوشتی در شهرستان خلخال (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
68 تعیین مدل رایضی هزینه های نگهداری و تعمیر کاشی نهای برداشت نیشکر فعال درکشت و صنعت دعبل خزاعی خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
69 تعیین مدل ریاضی برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور های فعال کشت و صنعت آستان قدس رضوی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
70 تعیین میزان تلفات کمباینی هد کلزا در زمان های مختلف برداشت (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
71 تعیین و تحلیل عمر مفید اقتصادی تراکتورهای کشاورزی در استان آذربایجانغربی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
72 تولید بوتیل استر حاصل از روغن پسماند خوراکی و اندازه گیری خواص ترموفیزیکی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
73 جایگاه منابع انرژی تجدیدپذیر در صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
74 جایگاه نگهداری و تعمیرات پیش اقدام در افزایش طول عمر ماشین های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
75 سینتیک خشک شدن بذر ذرت در خشک کن بستر ثابت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
76 سینتیک خشک شدن بذر سویا در خشک کن بستر ثابت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
77 شبیهسازی برنامهریزی مسیر بهینه آنلاین در مزارع مثلثی شکل با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
78 شبیهسازی برنامهریزی مسیر بهینه آنلاین در مزارع مستطیلی شکل با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
79 طراحی تحلیل استاتیکی گانتری سقفی گلخانه ای با نرم افزار Solid works (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
80 طراحی و تحلیل دینامیکی گانتری سقفی گلخانه ای با نرم افزارآدامز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
81 طراحی و ساخت راکتور آزمایشگاهی پیشرفته برای مطالعه فرآیند تولید کمپوست (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
82 طرح ریزی پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی با شبکه های پرت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
83 ظرفیت اجرایی توان ماشینی شهرستان مشکین شهر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
84 عوامل موثر در تغییر سیستم های تولید و صنایع کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
85 کشاورزی ارگانیک و مرسوم و نقش آن ها در حاصلخیزی خاک و امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
86 محاسبه مسافت طی شده هنگام دورزدن در سرمزرعه و تاثیر آن در مسافت غیرمفید طی شده در زمان انجام عملیات کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
87 مدل سازی انرژی مصرفی در گلخانه های خیار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
88 مدل سازی و بهینه سازی انرژی مصرفی گلخانه های خیار به روش ارزیابی چرخه زندگی (LCA) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
89 مدیریت کاه برنج و استفاده از آن به عنوان سوخت زیستی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
90 مروری بر ارزیابی جریان انرژی و چرخه حیات سناریوهای مختلف در تولیدات کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
91 مروری بر روش کنترل فازی در کنترل آب وهوای گلخانه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
92 مروری بر روش های مختلف آنالیز مواد برای استفاده در طراحی دستگاه بازیافت پسماند غذایی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
93 مروری بر روش های مختلف خشک کردن به منظور استفاده در طراحی سیستم بازیافت پسماندهای غذایی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
94 مروری بر روشهای تولید بیوگاز از پسماندهای غذایی و کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
95 مروری بر کاربرد پوشش های خوراکی در افزایش ماندگاری میوهها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
96 مروری بر کاربرد تصویربرداری طیف در تشخیص غیرمخرب آلودگی های مواد غذایی و محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
97 مروری جامع بر روش های اندازه گیری مواد مغذی خاک در کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
98 معرفی دستگاه های تولید بیوگاز و عوامل موثر در انتخاب این دستگاهها (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
99 مکانیابی ایستگاه بیوگاز و بازیافت پسماندهای جامد شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: شهرستان بوکان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار
100 مکانیابی نیروگاه های بادی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در محیط GIS (مطالعه ی موردی: استان اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
101 نقش آنالیز روغن موتور تراکتور در نت پیش اقدام (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
102 نقش زنان روستائی در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
103 نیازسنجی آموزش های مهارتی حوزه مکانیزاسیون کشاورزی مطالعه موردی :استان اردبیل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
104 ورمی کمپوست ونقش آن در کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
105 هضم بیهوازی و تولید بیوگاز از بخش آلی زباله جامد شهری و بهبود آن با استفاده از NaOH (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران