دکتر احمد نقیلو

دکتر احمد نقیلو

دکتر احمد نقیلو

Dr. Ahmad Naghiloo

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات اوراق قرضه اسلامی ( صکوک) بر رشد اقتصادی بر اساس یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 63
2 بررسی اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ها (مقایسه مکاتب نئوکلاسیک و پست کینزین) Investigating the effects of specific banking and macroeconomic variables on the profitability of banks (Comparison of neoclassical and post-Keynesian schools) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 53
3 بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی (شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 16، شماره: 1
4 بررسی تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر عملکرد بازارهای مالی (شواهدی از کشورهای توسعه یافته) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 11، شماره: 39
5 بررسی تاثیر غیرخطی شاخص توسعه مالی بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) Investigating the Nonlinear Impact of Financial Development Index on the Development of the Industrial Sector in Islamic Countries Gentle Panel Transition Regression (PSTR) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 56
6 بررسی تاثیر غیرخطی شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی(PSTR ) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 59
7 تبیین فراتحلیل مسائل پایداری زنجیره تأمین و مدیریت ریسک (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصاد و ریسک اعتباری بانک ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
2 اولویت بندی سرمایه گذاری براساس مزیت های بخشی و بررسی تاثیر آن بر توسعه منطقه ای استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
3 بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه آسیایی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
4 بررسی تاثیر اعتماد ، تعهد ، شایستگی مدیران بر تقویت عملکرد صادرات درشرکتهای کوچک و متوسط شهر زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
5 بررسی تاثیر پذیرش محصول جدید بر عملکرد فروش از منظر وارد کنندگان (مطالعه موردی شرکت طبیعت زنده (سینره) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
6 بررسی تاثیر کیفیت سیستم اطلاعات وکیفیت سیستم کنتر ل داخلی با میانجیگری کیفیت اطلاعات غیر مالی بر موفقیت تصمیم گیری و موفقیت شرکتی (مطالعه ای در شرکت های کوچک و متوسط شهر زنجان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و مطالبات معوق با تعیین شاخصهای بهینه سنجش ریسک اعتباری در بانک رفاه کارگران استان زنجان با استفاده از مدل داده کاوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
8 بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و عوامل تأ ثیرگذار بر کارکناندر سازمان های دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
9 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت های بیمه خصوصی (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
10 بررسی رابطه رفتار ریسک پذیر، کیفیت سود و عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
11 بررسی رابطه نرخ ارز، نرخ بهره و تورم در کشورهای درحال توسعه آسیایی منتخب با بکارگیری الگوهای پنل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
12 بررسی رابطه نرخ ارز، نرخ بهره و تورم در کشورهای درحال توسعه آسیایی منتخب با بکارگیری الگوی پویای VAR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
13 بررسی عوامل موثر بر استراتژی قیمت گذاری حق بیمه: مطالعه ای در شهر زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
14 بررسی کارایی سیستم نظارت برعملکردبازار بورس و اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
15 بررسی نقش عوامل درونی، محیطی و اقتصادی در تعطیلی شرکت های شهرک صنعتی شماره یک زنجان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
16 بررسی وضعیت بیمه ی گندم و جو در سطح شهرستان ایجرود (استان زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
17 پیش بینی تولید اب با هدف برآورد حداکثر امکان اسکان جمعیت شهرستان زنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
18 تاثیر در دسترس بودن اطلاعات صادرات، قابلیت بازاریابی اینترنتی و روابط شبکه کسب و کار بر رشد بازارصادرات شرکتهای صادراتی روی در شهر زنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
19 تاثیر فناوری اطلاعات بر روی عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش واسطه ایتوانمندی های مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت زنجیره تامین در شرکت های صادراتیاستان زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
20 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر صنعت بیمه ایران (مطالعه ی فروش انواع بیمه نامه ها) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
21 تاثیر مشتری مداری، تعهد رفتاری و برقراری ارتباطات بر افزایش عملکرد صادرات شرکت های صادراتی روی شهر زنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
22 تاثیر نگرشهای جهانی فردی وشرکتی به تجارت بین المللی بر عملکرد شرکتی مطالعه موردی در شرکتهای روی استان زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
23 تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت با میانجی گری قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی درشرکت های صنایع غذایی استان زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
24 تاثیرات گرایشات استراتژیک بر عملکرد رشد تجاری شرکت های کوچک و متوسط مطالعه موردی: شرکت های معدنی استان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
25 رابطه نرخ ارز، نرخ بهره و تورم در کشورهای درحال توسعه آسیایی منتخب بکارگیری الگوی پویای VAR و آزمون علیت گرنجر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
26 مزیت نسبی صادرات کالا های کشاورزی بر اساس میزان آب مجازی در استان زنجان-مطالعه موردی صیفی جات (هندوانه، گوجه فرنگی و سیب زمینی) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
27 مطالعه عوامل تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی به روش مدل لاجیت در استان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
28 مطالعه عوامل تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی به روش مدل لاجیت در استان زنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
29 مقایسه تطبیقی تاثیر مهارتهای بازاریابی و زیر ساختهای تدارکاتی (عمده فروشان) در ادامه حیات شرکتهای کوچک و متوسط شهرک صنعتی شماره 1 زنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
30 نقش حوادث رانندگی در افزایش حق بیمه ثالث (مطالعه موردی بیمه ایران شعبه زنجان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
31 نقش کیفیت سیستم اطلاعات و کیفیت سیستم کننرل داخلی بر موفقیت تصمیم گیری وموفقیت شرکت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام