دکتر محمدجواد کاملی

دکتر محمدجواد کاملی عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی ناجا

دکتر محمدجواد کاملی

Dr. MohammadJavad Kameli

عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی ناجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 65
2 استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری بیزین در تاثیر نگرش و آگاهی مصرف کننده ها بر قصد مشارکت در سیستم جمع آوری پسماند الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 1
3 الگویی برای خط مشی گذاری شبکه ای در ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 10، شماره: 3
4 Evaluation of Industrial Policies on the Boom of Domestic Production of Advanced Ceramics Based on an Approach to Environmental Protection (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 9، شماره: 1
5 Presenting a model for the development of systematic business-administrative ethics: the case study of Iranian banks (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 3، شماره: 4
6 بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 70
7 بررسی توصیفی علل و عوامل موثر در بروز آسیب اجتماعی طلاق در جامعه ایران با توجه به آمار و اسناد موجود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 9، شماره: 3
8 بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در کارکنان کلانتری‎های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 16، شماره: 2
9 بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 7، شماره: 44
10 بررسی رابطه‌ ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان در وزارت کار و امور اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 4
11 بررسی روابط مولفه های مدل ارزیابی سیستم حمل ونقل شهری بر اساس شاخص های توسعه پایدار (مورد مطالعه: منطقه کلان شهری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 3
12 بررسی عوامل راهبردی موفقیت کسب و کارهای خانگی با رویکرد مدلسازی ساختاری – تفسیری و MICMAC (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 49
13 بررسی کارایی فنی خطوط قطار شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 51، شماره: 99
14 بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان انتقال یافته به استان سیستان و بلوچستان در دهه اول، دوم، سوم خدمتی و رابطه آن با عملکرد آنان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 3، شماره: 28
15 پیشبینی مشتریمداری و کارآفرینیگرایی بر نوآوری و عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن: مطالعه موردی در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 6، شماره: 3
16 تاثیر ساختار ارتباطات سلسه مراتبی و شبکه ای بر عملکرد خط مشی گذاری سازمان ها (مطالعه در سازمان ناجا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 2
17 تاثیر فرهنگ سازمانی بر سلامت اداری کارکنان ناجا (مورد مطالعه کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان شهرکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 8، شماره: 49
18 تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مسئولیت اجتماعی سازمان های آموزشی با نقش میانجی رفتار سبز کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانشگاهی دوره: 2، شماره: 2
19 تاثیر نوآوری باز بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش سرمایه اجتماعی، خدمت گرایی و خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای اتکا در شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 10، شماره: 56
20 تاثیر ویژگی های رهبری خدمتگزار در مدیران و فرماندهان بر توانمندسازی کارکنان نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 11، شماره: 4
21 تجزیه و تحلیل اثر سبک رهبری سلامت محور بر سلامت روانی کارکنان با نقش میانجی نیازهای روانشناختی منابع انسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 9، شماره: 2
22 تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هویت سازمان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های همکاران سیستم) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 4، شماره: 1
23 تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
24 تعارض : امری اجتناب ناپذیر در سازمان های پلیس - قسمت دوم - (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 5، شماره: 4
25 تعارض: امری اجتناب ناپذیر در سازمان های پلیس - قسمت اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 5، شماره: 3
26 تنیدگی روحی - روانی از فشار شغلی و تاثیر آن در عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 3، شماره: 4
27 جایگاه پیش بینی فناوری در تصمیم گیری های راهبردی سازمان های فناوری محور با تاکید بر سازمان پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 9، شماره: 1
28 چالش های حفظ و نگهداری دانشگران: آموزه هایی برای سازمان پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 3، شماره: 28
29 روش های مقابله با استرس کارکنان پلیس درآستانه بازنشستگی و ارتباط با ویژگی های فردی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 4
30 رهبری تحول آفرین؛ عاملی در موفقیت پروژه های مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 2، شماره: 23
31 شناسایی مولفه ها و شاخص های مدل ارزیابی خط مشی های صنعتی با رویکرد رونق تولید در خوشه کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 66
32 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در جذب نیروی انسانی در شورای اسلامی شهر تهران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 11
33 عوامل سازمانی موثر بر درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارکنان ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 9، شماره: 53
34 کاربرد الگوی تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در شایسته سالاری کارکنان ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 4، شماره: 33
35 کاربرد چارچوب توسعه و تحلیل نهادی برای خط مشی گذاری مالیاتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 1
36 مدل ارزیابی عملکرد پایدار منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 35، شماره: 1
37 مطالعه تطابق تواناییهای فردی و شخصیتی شاغلان ناجا با شغل و تاثیر آن در عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 8، شماره: 1
38 هماهنگی های برون سازمانی پایدار در مدیریت بحران و نقش آن در بهبود سطح عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قزوین با تاکید بر ماده 81 قانون مدیریت خدمات کشوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
2 بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان با توجه به نقش میانجی گری آموزش های ضمن خدمت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
3 بررسی رابطه بین عوامل فردی و شغلی با عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
4 بررسی موانع و چالش های نظری و عملی بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
5 بررسی وجود تعارض و سبک های مورد استفاده ی مدیران و کارکنان در حل تعارض( مطالعه موردی : شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
6 تاثیر رویدادهای کاری و رفتارهای ناکارآمد کارکنان (مورد مطالعه: کارخانه سدیم کربنات) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
7 تاثیر رهبری اخلاقی بردرگیری شغلی کارکنان با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی و خودکارآمدی(مورد مطالعه: شهرداری شهر قزوین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
8 شناسایی عوامل استرس زا و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
9 طراحی مدل حل تعارض درشرکت بهره برداری نفت و گازگچساران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها