دکتر محمود برهانی زرندی

دکتر محمود برهانی زرندی استاد دانشگاه یزد

دکتر محمود برهانی زرندی

Dr. Mahmood Borhani

استاد دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر افزودنی چارچوب های آلی-فلزی بر ویژگی های نوری و ساختاری لایه TiO۲ به عنوان لایه انتقال دهنده الکترون در سلول های خورشیدی متخلخل پروسکایتی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 30، شماره: 3
2 بررسی اثر فازی آلومینا بر بلورینگی لایه پروسکایت در سلول های خورشید پروسکایتی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 3
3 بررسی اثر فرایند گرمایی و باریکه الکترونی پرانرژی (۱۰ MeV) بر بلورشدگی پلی اتیلن (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 16، شماره: 1
4 بررسی فرایند سردشدن پلی پروپیلن گداخته، و اثر تابش پرتو الکترونی پر انرژی (MeV ۱۰) بر تغییر بلورینگی آن (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تابش الکترون پر انرژی روی برخی خواص الکتریکی آلیاژ EVA/LDPE (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
2 اثر تابش الکترون پر انرژی روی تغییر ضریب رسانایی گرمایی LDPE (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
3 اثر تابش پرتو الکترونی پرانرژی 10MeV بر تغییر ظرفیت گرمائی ویژه آلیاژهای پلی اتیلن دانسیته کم/ اتیلن وینیل استات (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
4 اندازه گیری ثابت دی الکتریک پلی اتیلن سبک وسنگین تابش دهی شده تحت باریکة الکترونهای 10 MeV (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
5 بررسی اثر افزودنی آهن بر ساختار، ریزساختار و ثابت دی الکتریک پیزوسرامیک های نانوبلور PbZrTiFe (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
6 بررسی اثر بازپخت بر بلورینگی پلی وینیل الکل آمیختھ با اوره با استفاده آنالیز فوریھ طیف مادون قرمز (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
7 بررسی اثر برخی از پارامترهای لایه نشانی چرخشی بر روی ضخامت پلیمر ها به روش طیف سنجی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
8 بررسی اثر تابش الکترون پرانرژی 10MeV بر تغییر ضریب رسانایی حرارتی آلیاژ LDPE/EVA (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
9 بررسی اثر ضخامت و دمای بازپخت برخواص اپتیکی و گاف انرژی لایه های نازک سولفید کادمیم تهیه شده به روش تبخیر در خلاء (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
10 بررسی ایجاد گلوله صوتی در هوا (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
11 بررسی پایداری سالیتون روشن زمانی تحت تاثیر فاز نسبی در مزدوج موازی PT-Symmetric (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
12 بررسی فروافت ولتاژ مدار باز سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه های طبیعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
13 بررسی مقدار بلورینگی LDPE سرد شده با سرعت های مختلف و تابش- دهی شده با الکترونهای پرانرژی 10MeV (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
14 تاثیر نانوذرات نقره/گرافن بر خواص مکانیکی فیلم نازک نانوکامپوزیت بر پایه پلی(وینیل کلراید) (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
15 ساخت و بررسی برخی از خواص دیود سد شاتکی با پلی ایندول آلاییده شده (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
16 مهندسی سطح لایه پروسکایت با استفاده از ضد حلال و اثر آن بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مواد نوین