دکتر سیدهاشم حسینی

دکتر سیدهاشم حسینی دانشیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

دکتر سیدهاشم حسینی

Dr. Sayed hashem Hosaini

دانشیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مضامین عرفانی کتیبه های مقبره شیخ صفی (با تکیه بر صفوه الصفا و دیگر متون عرفانی) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 19
2 پژوهشی بر شناخت مضامین و نقوش سنگ قبور ایل گوران در شهرستان اسلام آباد غرب(شاه آباد سابق) (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 3، شماره: 1
3 چهارباغ مشهد تیموری در آیینه تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 2
4 درآمدی بر گونه شناسی نقوش انسانی سفال های زرین فام سده های میانه اسلامی ری و کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 12، شماره: 25
5 کاربرد تزیینی و مفهومی نقش شمسه در مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 14
6 مطالعه و تحلیل عوامل شکل گیری، کارکرد و اهمیت قلاع و دژهای دفاعی کوره ارجان از صدر اسلام تا پایان سلجوقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 4، شماره: 1
7 مطالعه و شناخت نقوش جاندار بر روی سفالینه های نیشابور (در قرن سوم و چهارم ه .ق) (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 10، شماره: 1
8 مقایسه ی ویژگی های هنر کتیبه نگاری عصر صفوی در دو مجموعه ی شاخص شیعی ایران (حرم مطهر امام رضا (ع) و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 6، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب قلعه های دوره غزنویان در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
2 بازتاب نقوش انسانی بر سفالینه های آبی وسفید عصر صفوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
3 بررسی تطبیقی نقوش کاشی کاری دو مسجد قاجاری (عمادالدوله کرمانشاه و مسجد سپهسالار تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
4 بررسی کاربرد گرز در دوره ی صفویه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
5 بررسی نقش غزنویان در تکوین معماری درخشان دوران سلجوقیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
6 بررسی نقوش شمسه درتزئینات بناهای مذهبی دوره قاجار نمونه موردی :مسجدعمادالدوله کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
7 بررسی نگاره شاه قاجار در میان نقوش دوره صفوی در امام زاده سید نورالدین اردکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
8 بررسی نگاره شاه قاجار در میان نقوش دوره صفوی در امام زاده سید نورالدین اردکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
9 بررسی و مطالعه هنرهای کاربردی مسجد دولتشاه درشهرکرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
10 بررسی ومطالعه تزیینات معماری دوره قاجاری در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
11 پیش بینی سیلاب با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی وتأثیر آن بر کشاورزی (مطالعه موردی: دهستانهای نیشابور) (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
12 تاریخ بیهقی و نقش آن در معرفی معماری و شهرسازی دوره غزنویان (مطالعه موردی: بافت معماری داخل شهرها) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
13 تاریخ بیهقی و نقش آن در معرفی معماری و شهرسازی دوره غزنویان (مطالعه موردی: بافت معماری درون شهری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
14 تاریخ بیهقی و نقش آن در معرفی معماری و شهرسازی دوره غزنویان (مطالعه موردی: کوشک ها و باغ ها) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
15 مطالعه تزیینات وابسته به معماری در گرمابه خسرو آقا واقع در شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
16 معرفی، مطالعه ی کاشی نگاره ی علی قلی آقا در حمام تاریخی علی قلی آقا واقع در شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
17 منار مسجد جامع قومس(سمنان)، گنجینه ی آجرکاری غزنوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
18 نقش تاریخ بیهقی در معرفی معماری و شهرسازی دوره غزنویان (مطالعه موردی: بناهای عمومی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
19 نقوش حیوانی در تزیینات کاشیکاری صحن عتیق حرم مطهر رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی
20 نگاهی بر مظاهر هنر دینی در نقشمایه های تزیینی مقابر عصر صفوی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری