دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری

دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری دانشیار گروه آموزشی صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری

Dr. Alireza Khajeh ahmad atari

دانشیار گروه آموزشی صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بافت گردانی و متن گردانی در دیوارنگاره های جداره ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 3، شماره: 2
2 بررسی تطبیقی جواهرات موجود در نگاره های ایران و هند در دوره فتحعلیشاه قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 10، شماره: 20
3 بررسی نقش گردشگری خلاق هنرمحور با تاکید بر آموزش صنایع دستی به کودکان (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
4 بررسی نقوش و تزیینات رحل قرآن(قرن هشتم هجری) در موزه متروپولیتن (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 4، شماره: 14
5 پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی نگاری های دوره ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 31
6 تاثیر جایگاه غرب بر قالی های دوره قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 13، شماره: 31
7 تاثیر عناصر بصری دیوارنگاره های ایستگاه متروی تئاتر شهر تهران بر مطلوبیت ادراکی- بصری از منظر شهروندان، متخصصان و هنرمندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 41
8 تحلیل روایت شناسانه به بند کشیدن ضحاک در شاهنامه بایسنقری بر مبنای نظریه ژرار ژنت (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 29، شماره: 1
9 تحلیل ساختاری طرح های تذهیب در نگاره های هفت اورنگ ابراهیم میرزا (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 69
10 تحلیل ساختاری نگاره های هفت اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 13، شماره: 27
11 تطبیق و تحلیل ساختار معماری و تزئینات دو مسجد-مدرسه چهارباغ و علیقلی آقا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 8، شماره: 1
12 جاودانگی صورت های سمبلیک در تزیینات مسجد جامع عباسی اصفهان و مسجد سلطان احمد استانبول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 35
13 زیبایی شناسی نقوش ذهنی خورجین های عشایری منطقه بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 16، شماره: 38
14 سبک شناسی تذهیب های قرآنی در مکتب شیراز با تاکید بر مولفه ی فرم های تزیینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 29
15 شناسایی مؤلفه‌های کلیدی گردشگری خلاق کودک محور(موردمطالعه: اصفهان، شهر خلاق صنایع دستی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 35
16 گفتمان باغ در فرش صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 28
17 مطالعه تطبیقی نقوش کتیبهها و پرندگان سفالهای دوره سامانی (نیشابور، قرن ۳ و ۴ ه.ق) با سفال دوره تانگ درچین (چانگشا، قرن۷تا۱۰م) بر اساس نظریه گشتالت (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 28، شماره: 1
18 مفهوم نبرد در اسطوره های ایران و بین النهرین با تاکید بر نقش برجسته های هخامنشی، آشوری و بابلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 3، شماره: 2
19 نقش رایانه در طراحی فرش (در سه دهه اخیر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 4، شماره: 10
20 وضعیت کسب و کار زنان بافنده فرش اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازشناخت روند تسامح ایران دوره صفوی با ارامنه جلفای اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام
2 بازنمایی تطبیقی نگاره شاهنامه شاه طهماسب با داستان خان سوم رستم در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
3 بندهای آویز دستباف در ایل بختیاری هنری رو به فراموشی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
4 تطبیق تجسمی فرم بالاتنه انسان در نقش برجستههای کاخ آپادانای تخت جمشید با نقوش مشابه مصری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
5 جاودانگی صورت های سمبولیک در تزیینات مسجد جامع شاه عباس اصفهان و مسجد سلطان احمد استانبول (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
6 شناسایی و رتبه بندی مشکلات هنرمندان صنایع دستی چوبی با تاکید بر بازار فروش (نمونه موردی معرق چوب) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
7 طبقه بندی و گونه شناسی پوشاک زنان قاجار در شاهنامه داوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس
8 گفتمان هنر اسلامی در شکل گیری ساختار کلیساهای دوره صفوی ( نمونه موردی: کلیسای میناس اصفهان ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
9 مطالعه قابلیت های ارایه هنرهای ایرانی با رسانه های جدید هنری دوره معاصر مورد پژوهشی : هنر تعاملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هنرهای معاصر و ارتباطات
10 مینای خانه بندی، هنری فراموش شده (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
11 نقش گردشگری خلاق هنرمحورکودکان در توسعه پایدار، با تاکید بر صنایع دستی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
12 هنر نوارچینی رسانه ای برای انتقال مضامین دینی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی