دکتر مهدی دوازده امامی

دکتر مهدی دوازده امامی استادیار گروه آموزشی صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر مهدی دوازده امامی

Dr. mahdi 12emami

استادیار گروه آموزشی صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی فرم و نقش در نقاب های فلزی اسب های صفوی و عثمانی و انتساب های صورت گرفته به آن ها (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 6، شماره: 1
2 صنایع دستی تجلی یافته در مسجد-مدرسه چهارباغ اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 11، شماره: 1
3 گونه شناسی تطبیقی خاتم غیرمثلث (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 9، شماره: 1
4 مطالعه تاثیر عملی عرفان شیعی در هنر سنتی مطالعه موردی شکلگیری هنر خاتم مربع از قرن هشتم ق (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 7، شماره: 1
5 مطالعه تطبیقی دو حکایت با درو نمایه جدال از سعدی و بازنمود آنها در دو نگاره از کمال الدین بهزاد و رضا عباسی با نظر به مبانی بینامتنیت (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 55
6 مطالعه تطبیقی واقعه معراج در نگاره معراج سلطان محمد و متن معراجیه های نظامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 5، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تناسبات هندسی در ارسی های تالار اول خانه (حسینیه) امینی ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات
2 بررسی توانمندی های صنایع دستی دانشبنیان، در راستای اهداف اقتصادمقاومتی (مطالعه موردی هنر خاتم مربع) (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی
3 پیش نیازهای بنیادین در آموزش صنایع دستی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
4 تطبیق تجسمی فرم بالاتنه انسان در نقش برجستههای کاخ آپادانای تخت جمشید با نقوش مشابه مصری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
5 مطالعه تطبیقی نشانههای مذهب تشیع در هنر نوارچینی و خاتم مربع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
6 نقش مؤلفه های هویت فرهنگی قوم ترکمن در طراحی نمادها و نشان های شهری (تبیین راه کاری عملی در جهت هویت بخشی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و فرهنگ شهر پایدار
7 نماد طاووس و نقش رسانه ای آن در معماری شیعی با تاکید بر مساجد عصر صفوی اصفهان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
8 هنر نوارچینی رسانه ای برای انتقال مضامین دینی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی