دکتر شاهین دبیریان

دکتر شاهین دبیریان استادیار گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر شاهین دبیریان

Dr. Shahin Dabirian

استادیار گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مهم ترین عوامل موثر بر تخطی هزینه در پروژه های ساخت با به کارگیری رویکرد ترکیبی پویایی سیستم و دیمتل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 3
2 پیاده سازی و استمرار ساخت ناب با استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر برروی زمان، هزینه و کیفیت پروژه های انبوه سازی مسکن در ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
2 استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و انالیز حساسیت فاکتورهای زمان، هزینه و کیفیت پروژه جهت مدیریت استراتژیک در پروژه های ساخت عمرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 Developing a productivity model to management the construction equipment- using simulation approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
4 The Role of Training and Motivation in Construction Human Resource Management - Systems Thinking Approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
5 بررسی پتانسیل ناب سازی در پروژه های ساخت و ساز با به کارگیری شبیه سازی در یک مطالعه ی موردی در فاز اجرا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
6 بررسی دلایل تأخیر طرح های عمرانی در ایران و راه های برون رفت آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
7 بررسی سیاست های ارتقاء بهره وری پروژه های بزرگ در شرایط تحریم با رویکردپویایی سیستمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
8 بررسی عوامل موثر بر عملکرد ایمنی کارگاههای ساخت با رویکرد تفکر سیستمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
9 بررسی و طبقه بندی علل تاخیرات در پروژه های ساخت مطالعه موردی پروژه های نیروگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
10 بررسی و مقایسه روشهای انالیز تاخیرات در پروژه های ساخت (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
11 برنامه ریزی استراتژیک شرکت های ساخت با استفاده از روش تحلیل SWOT و ابزار ANP- مطالعه موردی شرکت پیمانکاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
12 برنامه ریزی استراژیک شرکتهای ساخت با استفاده از روش ترکیبی -A'WOT مطالعه موردی شرکت پیمانکاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
13 برنامه ریزی استراژیک شرکتهای ساخت با استفاده از روش ترکیبی -A'WOT مطالعه موردی شرکت پیمانکاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
14 پیش بینی میزان ادعاها در پروژه های زیربنایی ایران با کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
15 پیشبینی رفتار ایمنی کارگران ساخت با تمرکز بر نگرش کارگر، مدیریت و همکاران نسبت به ایمنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
16 تحلیل سلسله مراتبی و آنالیز حساسیت مهمترین علل بروز دعاوی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
17 تحلیلی بر مدل های استراتژی قیمت پیشنهادی پیمانکاران ساخت در مناقصات رقابتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
18 توسعه مدل دینامیکی وام دریافتی پیمانکار در پروژه های ساخت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
19 روش کالمن فیلتر ابزاری برای پیش بینی زمان پروژه های ساخت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
20 سیستم پشتیبان تصمی مگیری شرکت یا عدم شرکت در مناقصه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
21 شبیه سازی سیاست های استخدام و اضافه کاری در مقابله با فشار زمانبندی و تاثیر آنها بر تاخیر در پروژه ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
22 شناسایی و تحلیل عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنعت ساخت پیمایش در پیمانکاران گرید های 1-3 تهران و کاربرد رویکرد PMBOKدر تفکیک محییط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
23 شناسایی و تحلیل عوامل موثر در تصمیم گیری پیمانکاران ساخت در رویارویی با مناقصات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
24 مدلسازی پویای اجرا پروژه های ساخت به صورت برون سپاری و انجام درون سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
25 مدیریت عملکرد بهره وری ماشین آلات ساخت، پیمایش در پروژه های بزرگ عمران شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
26 مصالح سبز پروژه های ساخت در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
27 مطالعات آماری با بکارگیری از روش دلفی به منظور تدوین یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری در مناقصات پیمانکاران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
28 نقش IT و تکنولوژی در مدیریت ماشین آلات ساخت و ساز وآگاهی از موقعیت تجهیزات درسایت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری