دکتر مهدی رجائی

دکتر مهدی رجائی مربی گروه آموزشی، فرش دانشکده، صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر مهدی رجائی

Dr. Mahdi Rajaei

مربی گروه آموزشی، فرش دانشکده، صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پژوهشی در زمینه شکلگیری قوسهای به کار رفته در هنرهای اسلامی ومقایسه تطبیقی آن با سایر قوسها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
2 پژوهشی در زمینه نقش مایه اسلیمی و بررسی ساختار آن به عنوان مهمترین نقش مایه در هنرهای اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
3 عبا بافی هنری در حال خاموشی (عبای نایین) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
4 معرفی تعدادی از نمادهای شاخص در هنر ایران، ملهم از ادبیات فارسی با تاکید بر هنرهای کاربردی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
5 مقایسه تاثیر شیوه های سنتی آموزش کلاسی و نوین چندرسانه ای آموزش برسطح دانش و رضایتمندی دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران